Sökning: "heath"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet heath.

 1. 1. A qualitative study on Invisible Racism, Racial Bias and Inequality among Afro-Swedish Healthcare Workers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennifer Nnopuechi; [2023-02-09]
  Nyckelord :Labor market; Afro-Swedes; Invisible Racism; Bias; Heath Care; Sweden; Identity;

  Sammanfattning : For many years, migration and racialization has formed a central theme widely discussed in our world today. The central notion of difference; vis-à-vis what is not seen, that is, absence of a certain element portray a huge standing in issues of race in recent times. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares perspektiv av hälsa : En kvalitativ studie av idrottslärares perspektiv på begreppet hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jakob Båth; [2023]
  Nyckelord :Challenges; interests; PE teacher; relationship; Idrottslärare; intressen; relation; utmaningar;

  Sammanfattning : drottslärares perspektiv på hälsa kan ses på olika sätt beroende på vilken egen värdering som läggs till begreppet. Idrottslärares perspektiv på ämnet kan variera och ämnet hälsas omfång i undervisningen kan variera beroende på lärare. LÄS MER

 3. 3. Hg concentration in humus soils in different Arctic and Subarctic tundra vegetation types : Including a method comparison for analyzing metals in humus soils

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Alice Sandvärn; [2022]
  Nyckelord :Hg concentration; vegetation types; Arctic tundra; elevation gradient; XRF;

  Sammanfattning : Heavy metals, such as mercury (Hg), have a long residence time in the atmosphere and can be transported long distances and deposited in the Arctic via wet and dry deposition. Still, there are few studies on the complex mercury cycle and how different plant groups absorb Hg. LÄS MER

 4. 4. Hg concentration in humus soils in different Arctic and Subarctic tundra vegetation types : Including a method comparison for analyzing metals in humus soils

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Sandvärn; [2022]
  Nyckelord :Hg concentration; vegetation types; Arctic tundra; elevation gradient; XRF;

  Sammanfattning : Heavy metals, such as mercury (Hg), have a long residence time in the atmosphere and can be transported long distances and deposited in the Arctic via wet and dry deposition. Still, there are few studies on the complex mercury cycle and how different plant groups absorb Hg. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter vid tillämpning av m-hälsa och digital hälsoteknik bland personer med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Avishan Abdollahzadeh; Andreas Sangarnegar; [2022]
  Nyckelord :digital technologies; mHealth; Telehealth; Type 2 diabetes; Patient experience; Diabetes typ 2; Digital teknik; M-hälsa; Patient erfarenhet; Telehälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom samt ett globalt folkhälsoproblem. Hälso-och sjukvården i många länder strävar efter att minska diabetesrelaterade komplikationer. Patientens egenvård och självhantering av diabetes typ 2 har en betydande roll i behandlingsförloppet. LÄS MER