Sökning: "hedersförtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet hedersförtryck.

 1. 1. "Hedersförtryckets" Stridande Konstruktioner : En diskursteoretisk studie om konstruktionen av ”hedersförtryck” som kultur och religion, patriarkalt förtryck eller som del av rasismens stereotypisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; hedersförtryck ; rasism; patriarkalt förtryck; kulturellt förtryck; religiöst förtryck;

  Sammanfattning : Hur ”hedersförtryck” ska benämnas har sedan 90-talet utgjort grunden för en konfliktfylld diskussion i Sverige. Sommaren 2015 publicerar Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, en debattartikel om ”hedersförtryck” och fundamentalismens utbredning i socialt utsatta förorter. LÄS MER

 2. 2. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 3. 3. De hedersutsatta : en kartläggning av hederskulturen och dess uttryck bland 15-16 åringar i centrala Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Höijer; Linda Nalén; [2019]
  Nyckelord :Hederskultur; hedersförtryck; kontroll; begränsningar; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga hederskulturen och dess uttryck bland 15- 16 åringar i centrala Umeå, samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan könen avseende dessa uttryck. Studien har en kvantitativ ansats, där digitala enkäter med totalt 15 frågor delades ut till 205 ungdomar i årskurs 9 på kommunala skolor i centrala Umeå. LÄS MER

 4. 4. Den politiska framställningen av hedersförtryck - En argumentationsanalys av politiska partiers framställning av hedersförtryck i riksdagsmotioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Jokel; [2019]
  Nyckelord :Hedersförtryck; symbollagsstiftning; riksdagsmotioner; röstmaximering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Honour oppression has been up for political discussion the last decades in Sweden, without any concrete solution. The amount of people living in daily honour oppression keeps growing and remains unrecorded. LÄS MER

 5. 5. Hederskulturens offer : en kritisk diskursanalys av Expressen och Dagens Nyheter under 2017 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hedersvåld; hedersförtryck; hedersmord; kritisk diskursanalys; Expressen; Dagens Nyheter; intersektionellt perspektiv ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sjunde november 2018 släpptes en kartläggning vid namn Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Kartläggningen presenterade siffror som visar att nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. LÄS MER