Sökning: "hedersmord"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet hedersmord.

 1. 1. Hederskulturens offer : en kritisk diskursanalys av Expressen och Dagens Nyheter under 2017 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hedersvåld; hedersförtryck; hedersmord; kritisk diskursanalys; Expressen; Dagens Nyheter; intersektionellt perspektiv ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sjunde november 2018 släpptes en kartläggning vid namn Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Kartläggningen presenterade siffror som visar att nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. LÄS MER

 2. 2. Hedersvåld : En kvalitativ analys av hedersvåld i den svenska debatten och i ett urval från svenska media och handböcker

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristina Azim; [2018]
  Nyckelord :heder; hedersvåld; hedersrelaterat våld och förtryck; hederskultur; hedersmord; vanheder.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Syftet är också att reflektera över hur detta påverkar samhället vi lever i här i Sverige, främjar det oss att skapa kontakt med nya människor från andra kulturer? Resultatet pekar å ena sidan åt att hedersvåld i Sverige är ett nytt och svårt begrepp som vissa hävdar har med kultur att göra, och som förekommer i enstaka grupper i vissa samhällen i världen, men som nu i större utsträckning nått Sverige och Norden i och med den ökade asylinvandringen. LÄS MER

 3. 3. Hedersvåld : Medias framställning av fallen Pela och Fadime

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evin Tak; [2018]
  Nyckelord :media; hedersvåld; hedersmord; Pela; Fadime;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår ifrån en innehållsanalys där syftet med studien är att undersöka medias framställning av fallen Pela och Fadime. Pela utsattes för hedersmord i slutet av år 1999 av sin pappa och sina farbröder. Fadime blev mördad av sin pappa år 2002. Detta är två mord som förekommit under hederns namn. LÄS MER

 4. 4. Heder, våld och förtryck i skolan : En undersökning om några skolors beredskap vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofie Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld; hedersmord; våld i hederns namn;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur handlingsplaner från ett antal högstadieskolor i Gävle och Sandvikens kommun ser ut när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Mina frågeställningar är: Finns det handlingsplaner för misstänkt hedersrelaterat våld på de aktuella skolorna och hur ser de i så fall ut? Följer handlingsplanerna riktlinjerna i officiella styrdokument och svensk lag? Jag har använt mig av både kvalitativ och kvantitativ metod då jag använt mig av enkäter för att få svar på mina frågeställningar samt analyserat likabehandlingsplaner. LÄS MER

 5. 5. Vem är experten? : En kvalitativ studie i tre steg av hur två svenska tidningar använder sig av expertis och andra källor i artiklar om hedersrelaterat våld

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emy Serander; [2018]
  Nyckelord :journalism; honour-related violence; honour killing; honour; sources; expertise; honour culture; honor; journalistik; hedersrelaterat våld; hedersförtryck; hedersmord; källor; expertis; heder;

  Sammanfattning : This Master Thesis investigates how the Swedish Newspapers Expressen and DN are using sources and expertise in their portrayal of honour related violence. Which sources are they using, and in which way are these sources being used? 40 articles written between January 1 2017 – March 31 2018 have been chosen for a qualitative analysis step one. LÄS MER