Sökning: "hedersproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet hedersproblematik.

 1. 1. "Det första jag tänker på är islam" : En kvalitativ studie kring uppfattningen om hedersproblematik utifrån intersektionell teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandros Shehadeh; Gustavsson Ted; [2020]
  Nyckelord :hedersproblematik; gymnasielärare; religion; islam; kön; etnicitet; vistelsetid i Sverige; interaktion med omgivningen; stereotyper;

  Sammanfattning : Hedersproblematik är ett aktuellt ämne som väcker debatt kring dess komplexitet. Som blivande religionslärare står vi inför ett komplicerat uppdrag att undervisa om hedersproblematikens alla dimensioner. Genom att intervjua religionslärare på gymnasieskolor vill vi få en förståelse kring deras uppfattning om hedersproblematik. LÄS MER

 2. 2. ''När varningsklockorna ringer'' : En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma inom socialt anknutna arbeten definierar och hanterar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isabelle Warming; Bryar Rashid; [2019]
  Nyckelord :Social work; honour related violence and oppression; culture; professionals; sexuality; patriarchy; Socialt arbete; hedersrelaterat våld och förtryck; kultur; yrkesverksamma; sexualitet; patriarkat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt anknutna arbeten definierar och hanterar ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Det för att öka kunskapen om utvecklingsområdet hedersrelaterat våld och förtryck i det sociala arbetets yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Polariseringen kring orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld : En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk beskriver orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Louise Edlund; Maria Saliba; [2019]
  Nyckelord :Honor-related violence; polarized debate; intersectionality; culture; social work and explanations of cause; Hedersrelaterat våld; polariserad debatt; intersektionalitet; kultur; socialt arbete och orsaksförklaringar;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work is to investigate how research on honor-related violence is structured and how this can potentially affect social work. The scientific problem we see is about the fact that the polarized debate regarding honor-related violence is a growing problem, not only in Sweden, but also in other Nordic countries. LÄS MER

 4. 4. Det kommer att ta generationer. En kvalitativ studie om hur skolkuratorer beskriver sitt arbete med hedersproblematik hos skolelever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Runnerstam; [2019]
  Nyckelord :Honor-based problems; school counselors; gender; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how school counselors work with honor-related problems among students. The study is based on five qualitative interviews with seven school counselors. The analysis was based on two theories: the theory of the world as a social construction, and the theory of intersection. LÄS MER

 5. 5. HBTQ i en hederskontext : - en kvalitativ studie om RFSL:s arbete med HBTQ-personer och hedersproblematik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Muhamed Kayaci; Dilan Soysüren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER