Sökning: "hedersrelaterat våld och förtryck HDV"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hedersrelaterat våld och förtryck HDV.

  1. 1. Vi måste se de utsatta barnen : En studie om skolsköterskors upplevelser och arbete med hedersrelaterat våld och förtryck hos barn i grundskolan

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Agneta Tolic Lazarevic; Marie Spolander; [2021]
    Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck HDV ; skolsköterska; förebyggande arbete; skola;

    Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck (HDV) kan uppstå när en familj eller släkt känner behov av att bevara eller återupprätta familjens heder. HDV syftar till att familjemedlemmar lever enligt en viss norm som riktas mot att bevara släktens heder. Rädslan och barnens pliktkänsla att skydda familjen kan göra det svårt att erbjuda hjälp. LÄS MER