Sökning: "hedersvåld"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet hedersvåld.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Uppbrottsprocessen från hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kvinnans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Oliwia Carlström Mårtensson; Rebecka Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; honour violence and oppression; honour; honour violence; the leaving process.; Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld och förtryck; heder; hedersvåld; uppbrottsprocessen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the leaving process of girls, who have been exposed to honor-related violence and oppression, thereby creating knowledge to provide suitable and useful support for these women. The theories we have used in this study is shame, guilt and the process of role exit. LÄS MER

 3. 3. ATT ARBETA MED HEDERSVÅLD OCH FÖRTRYCK : En kvalitativ studie om insatser, svårigheter och brister i arbetet mot hederskulturen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Faiza Absuge; Hermella Abdissa; [2020]
  Nyckelord :Hedersvåld och förtryck; skyddade boende; hedersutsatta kvinnor; hederskultur;

  Sammanfattning : Skyddade boendens arbete med kvinnor som är utsatta för hedersvåld och förtryck har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Fler skyddade boenden har öppnats och stödet som ges till hedersutsatta kvinnor inom dessa verksamheter har utvecklats över tid. LÄS MER

 4. 4. Att se och stötta utsatta skolelever : En kvalitativ studie om sju skolkuratorers erfarenheter av elevers utsatthet för hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Farahedeba Charkhy Habib; Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Honor-based violence; Honor-related violence.; Hedersvåld; hedersrelaterat våld; hedersproblematik; elever som utsatts för hedersrelaterat våld; kuratorers arbete mot heder i skola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie beskriver hur sju skolkuratorer i södra Sverige uttrycker och förmedlar sina erfarenheter samt strategier för stödinsatser och upptäckt av elever som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Studiens frågeställningar belyser de olika definitionerna av begreppet hedersrelaterat våld, vilka kännetecken som informanterna kan koppla till våldet samt hur de kan stödja de elever som är eller blivit utsatta av hedersrelaterat våld. LÄS MER

 5. 5. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om kvinnors frigörelse från hedersvåld genom uppbrottsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Dardan Rizani; Maria Paraskevopoulou; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor violence; honor-related violence and oppression; debt; shame; the process of role exit; Goffman; Ebaugh; social work; Heder; hedersvåld; hedersvåld och förtryck; hedersrelaterat våld och förtryck; skuld; skam; uppbrottsprocessen; Goffman; Ebaugh; socialt arbete;

  Sammanfattning : The following study addresses the social and global issue of honor-related violence in relation to the process of role exit. The purpose of this study was to research role exit processes of girls, from western countries, who had broken out of honor-related violence. LÄS MER