Sökning: "hedersvåld"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet hedersvåld.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En analys av det nya hedersbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Selma Sahinovic; [2023]
  Nyckelord :Heder; Hedersbrott; Våld och förtryck; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersförtryck; Juridik;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet har hedersvåld och förtryck uppmärksammats som ett samhällsproblem. För att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck har lagstiftaren vid åtskilliga tillfällen vidtagit straffrättsliga åtgärder. LÄS MER

 2. 2. "Samverkan kring heder är A och O" : En kvalitativ studie om samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sararoz Michel; Marina Zado; [2023]
  Nyckelord :Honour; honour based violence; honour killing; honour based violence and oppression; collaboration; collaboration group.; Heder; hedersvåld; hedersmord; hedersrelaterat våld och förtryck; samarbete; samverkan; resursgrupp;

  Sammanfattning : This study examines social authorities' experiences of what it is like to work and collaborate with honour-related violence and oppression. All respondents come from different authorities and are members of a collaboration group aiming to collaborate and work against honour-related violence and oppression. LÄS MER

 3. 3. Hedersvåld och förtryck : En studie som berör socialarbetares hinder i hedersrelaterade ärenden och insatser för hedersutsatta individer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Enes Rajab; Aya Akram; [2022]
  Nyckelord :Honor; Oppression; Hedersvåld; Hedersförtryck; Kvinnovåld; Heder insatser;

  Sammanfattning : The term “Honor related violence and oppression” is quite difficult to define, mainly because it is a concept that can be seen through many perspectives and also expressed in many forms, such as, violence, control but also murder. In the most recent years in Sweden, the amount of honor related crimes have risen as it has been gaining a lot of attention from the media. LÄS MER

 4. 4. Hedersmetaforer : En analys av konceptuella metaforer i skildringar av hedersvåld i ungdomsböcker på svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Nima Daryamadj; [2022]
  Nyckelord :konceptuell metafor; metafor; hedersvåld; hedersnormer; ungdomsböcker;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker konceptuella metaforer om hedersvåld i skönlitterära ungdomsböcker på svenska. Med utgångspunkt i Lakoff och Johnsons Conceptual Metaphor Theory undersöks vilka konceptuella metaforer som används om heder, vad dessa metaforer avslöjar om hur hedersvåld konceptualiseras, samt vilka potentiella värderingar dessa metaforer ger uttryck för. LÄS MER

 5. 5. Framställningar av sexualitet i samhällsläroböcker : En innehållslig idéanalys av fem läroböcker ämnade för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Konnebäck; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; heteronormativ; genussystem; maktrelationer; jämställdhet; sexuell läggning; kön-sidentitet; hedersvåld; pornografi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur sexuella läggningar och könsidentiteter, både inom och utanför de heteronormativa spektra, representeras i läroböcker. För att kunna besvara detta har en undersökning av hur sexualitet presenteras i fem samhällskunskapsläroböcker på gymnasiet genomförts. LÄS MER