Sökning: "hedersvåld"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet hedersvåld.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om kvinnors frigörelse från hedersvåld genom uppbrottsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Dardan Rizani; Maria Paraskevopoulou; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor violence; honor-related violence and oppression; debt; shame; the process of role exit; Goffman; Ebaugh; social work; Heder; hedersvåld; hedersvåld och förtryck; hedersrelaterat våld och förtryck; skuld; skam; uppbrottsprocessen; Goffman; Ebaugh; socialt arbete;

  Sammanfattning : The following study addresses the social and global issue of honor-related violence in relation to the process of role exit. The purpose of this study was to research role exit processes of girls, from western countries, who had broken out of honor-related violence. LÄS MER

 2. 2. Att tala eller tiga : En kritisk diskursanalys av kurslitteratur som berör så kallat hedersvåld för blivande socionomer

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Melis Yilmaz; Tove Nordström; [2019]
  Nyckelord :honor-related violence; honor culture; honor; social-work studies; critical discourse analysis; modality; transitivity; hedersvåld; hederskultur; heder; socionomprogrammet; kritisk diskursanalys; modalitet; transitivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the different discourses linked to so called honor related violence in course literature from term 1 through 6 during the fall of 2018 at the department of social work at Stockholm university. This due to the extensive debates on the subject that implies varied opinions from both media and the research community. LÄS MER

 3. 3. "OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR" : En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Araxsia Kalous; Sura Hadi; [2019]
  Nyckelord :honor; power; social workers; violence; violence of honor; Sweden; heder; makt; socialarbetare; våld; hedersvåld; Sverige;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det kulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 5. 5. "Socialtjänsten och hedersproblematiken" En kvalitativ studie om hedersvåld utifrån socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Verosa Callaki; Romina Kazemi; [2019]
  Nyckelord :Honor related violence; social work; social service; migration; intersectionality and social constructivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with the objective to find an understanding for how social workers who work with people affected by honor-related violence, receive and investigate the phenomenon and to illuminate their knowledge on the subject. We collected women´s stories from a source that contains authentic anonymous narratives and prepared one “story” as a vignette. LÄS MER