Sökning: "hegemoni"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet hegemoni.

 1. 1. Populism, universalism och partikularism : Ernesto Laclaus rekonstruktion av populismbegreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Kristoffer Olofsson; [2021]
  Nyckelord :populism; Laclau; Koselleck; Connolly; essentially contested concepts; Geschichtliche Grundbegriffe; hegemony; populism; Laclau; Koselleck; Connolly; i grunden omstridda begrepp; Geschichtliche Grundbegriffe; hegemoni;

  Sammanfattning : In this study I search for the real understanding of the Lauclanian concept of ”populism” from both the viewpoint of William Connollys essentially contested concepts and the conceptual historian Reinhart Koselleck. My starting point for the analysis takes its inspiration from the more contemporary notion of ”constructing the social” but tries to focus on a result that can be free from the highly abstract discourse theory put forward by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER

 2. 2. Det narrativa kriget om nationens själ : En studie om presidentvalskampanjen i USA år 2020, identitet, och sammankopplingen av interna och externa andre

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sara Norbäck; [2021]
  Nyckelord :USA; Biden; Trump; Kina; Ryssland; Identitet; Narrativ; Exceptionalism; Foucault; Laclau; Mouffe; Solomon; Den Andre; President; Val; Demokraterna; Republikanerna; Noder; Hegemoni;

  Sammanfattning : This study explores how presidential candidates during the 2020 American election were tied to external others, taking the shape of China and Russia. The study argues that an identity perspective becomes fruitful for addressing the research problem, as it becomes a matter of who "we" as a nation are. LÄS MER

 3. 3. Män, Kläder och Metrosexualitet : En etnologisk studie av maskulint identitetsskapande genom kläder och uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vincent von Sydow; [2021]
  Nyckelord :Maskulinitet; Maskuliniteter; Hegemoni; Underordnad maskulinitet; Sexualitet; Kläder; Fenomenologi; Diskursteori; Reproduktiv arena; Disciplinering; Foglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna män i Stockholm och Uppsala skapar en maskulin identitet genom kläder och uttryck ur ett etnologiskt forskningsperspektiv. I arbetet har det genomförts sex stycken intervjuer som fokuserat på informanternas erfarenheter och upplevelser av kläder och uttryck. LÄS MER

 4. 4. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Ett (o)kvinnligt yrke? : En etnologisk studie om kön och genus i tatueringsyrket

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Louise Hörlin; [2021]
  Nyckelord :Kön; genus; tatuering; yrkesidentitet; tatuerare; heteronormativitet; hegemoni; performativitet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kvinnliga tatuerares uppfattningar av, och förhållning till, genus och kön inom tatueringsyrket. Studiens syfte är att undersöka hur genus görs och påverkar yrkesidentiteten, med fokus på kvinnor i ett mansdominerat yrke. LÄS MER