Sökning: "hegemonisk makt."

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden hegemonisk makt..

 1. 1. Man kopplar inte en varg : En studie om motstånd, makt och genus i Paradise Hotel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sanner Sigge; Julia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Paradise Hotel; Gender; Reality-TV; Resistance; Hegemonic masculinity; Paradise Hotel; Genus; Reality-TV; Motstånd; Hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines the reproduction of gender norms and the resistance against them in the Swedish reality TV show Paradise Hotel, using Raewyn Connell's theories Hegemonic Masculinity and Gender Hierarchy together with the method multimodal critical discourse analysis. Previous research has shown a reproduction of traditional gender norms in Reality-TV, along with the presence of a power imbalance between the contestants and the production itself, where the production holds the power. LÄS MER

 2. 2. Vad är ”pojkproblemet” i skolan? : En poststrukturalistisk analys av problemframställningar kopplade till pojkars relativa underprestationer i svensk skola i relation till flickor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kön; genus; makt; hegemonisk maskulinitet; könsskillnader; skolresultat; jämställdhetspolitik; WPR;

  Sammanfattning : For decades, boys have underperformed in the Swedish school when compared to girls. During the past 10 years, different problem representations regarding the issue have been articulated within the Swedish Government Official Report series. LÄS MER

 3. 3. The End of the End of History

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Herman Gellein; [2020]
  Nyckelord :Hegemoni; Realisme; Goods substitution; Makt; Revisjonisme; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Oppgavens problemstilling er: «Hvordan utfordrer Kina USAs rolle som hegemon i møte med COVID-19 krisen?» og baserer seg i hovedsak på teorien om goods substitution sammen med multidimensjonal teori om revisjonisme og et realistisk teoretisk bakteppe. Med utgangspunkt i kinesisk historisk bakgrunn og eksempler på «goods substitution», analyseres problemstillingen utfra de tre punkter: 1) Hvordan narrativet rundt COVID-19 ble forsøkt kontrollert av Kina 2) Den Kinesiske innflytelsen på internasjonale institusjoner, da spesielt WHO 3) Det potensielle vakuumet etterlatt av USA som har oppstått over lengre tid og om Kina er klare til å fylle dette. LÄS MER

 4. 4. "En man ska kunna vara sig själv" : En kvalitativ studie om unga mäns föreställningar om maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariana Yakoub; Hilina Gabro; [2020]
  Nyckelord :masculinity; manliness; destructiveness; hegemonic masculinity; homosociality; social media; maskulinitet; manlighet; destruktivitet; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; sociala medier;

  Sammanfattning : Destruktiv maskulinitet är en aktuell form av maskulinitet bland män idag som kort innebär att visa makt genom våldsbruk, utfrysning och exkludering. Därför syftar denna studie till att undersöka hur olika föreställningar om maskuliniteter påverkar vardagsvillkoren för unga män i ålder 21–24 år samt vilka olika maskuliniteter som unga män förhåller sig till. LÄS MER

 5. 5. "When you count your children, leave me out" : En studie av makt och maskuliniteter i Madeline Millers Circe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Mangialardo; [2020]
  Nyckelord :Madeline Miller; Circe; masculinities; hegemonic masculinity; popular literature; Madeline Miller; Kirke; maskuliniteter; hegemonisk maskulinitet; maskulinitetsforskning; populärlitteratur; genus; kärleksromaner;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en litteraturvetenskaplig studie av makt och maskuliniteter i Madeline Millers roman Circe (2018). Syftet med uppsatsen är “att granska maktförhållanden mellan män och kvinnor, men också mellan individer av samma kön” samt “hur Miller skildrar Kirkes relation till olika män för att utreda hur patriarkala hierarkier upprätthålls, men också hur den traditionella strukturen utmanas av nya föreställningar om kön, genus och sexualitet”. LÄS MER