Sökning: "heide mats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden heide mats.

 1. 1. Delaktighet eller skendialog? En studie av medarbetarskapets betydelse för organisationers internkommunikation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Levander; Kajsa Persson; [2010]
  Nyckelord :dialog; ledarskap; medarbetarskap; internkommunikation; medarbetare; delaktighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Participation or manipulation? A study of the importance of co-workership in organizations’ internal communication. Author: Josefin Levander and Kajsa Persson Advisor: Mats Heide Keywords: Internal communication, co-workers, co-workership, leadership, dialogue, participation, critical upward communication Problem: The field of internal communication lack studies of the importance of co-workers. LÄS MER

 2. 2. Hur ska vi få Spara att Slösa igen? – en studie om modeföretags kommunikation i tider av finansiell oro.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Kojan; Pamela Persson; Sanna Sultan; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; trender; taktiker; modebranschen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur ska vi få Spara att Slösa igen? – en studie om modeföretags kommunikation i tider av finansiell oro. Författare: Johanna Kojan, Pamela Persson, Sanna Sultan Handledare: Mats Heide, Charlotte Simonsson Nyckelord: Kommunikation, trender, taktiker, modebranschen. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap - En studie om ledarskap inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Britta Malmqvist; Amela Mujcin; Åsa Pedersén; [2008]
  Nyckelord :ledarskap; roller; ledarskapsstil; kontext; kommunikation.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ledarskap – En studie om ledarskap inom hotellbranschen Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Kandidatuppsats, VT 2007, SMT 302, 10 poäng Författare: Malmqvist, Britta; Mujcin, Amela; Pedersén, Åsa Handledare: Heide, Mats; Kruzela, Pavla Nyckelbegrepp: Ledarskap, Roller, Ledarskapsstil, Kontext, Kommunikation Problem: Forskningen kring ledarskap är omfattande och många forskare har kommit med förslag på definitioner och teorier men ingen har lyckats fullt ut. De få som existerar är generella och tillämpas oavsett kontext. LÄS MER

 4. 4. Hur kunden blir till företagets säljare med word-of-mouth marknadsföring - En fallstudie av företaget Apple och produkten iPod

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Alm; Martina Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :mediebrus; word-of-mouth marknadsföring; buzzmarketing; relationsmarknadsföring och varumärkeslojalitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: ”Hur kunden blir till företagets säljare med word-of-mouth marknadsföring – en fallstudie av företaget Apple och produkten iPod” Författare: Louise Alm och Martina Bengtsson Handledare: Jesper Falkheimer och Mats Heide Problem: Det existerar ett mediebrus på marknaden idag med alla företag som slåss om konsumenternas uppmärksamhet. Traditionell marknadsföring med TV-reklamer, tidningsannonser och liknande räcker inte längre till för att nå igenom detta brus. LÄS MER

 5. 5. "Man kan vara lundabo, skåning och svensk på samma gång" : Vi-känsla i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Björn Lind; Lennart Wiberg; [2005]
  Nyckelord :organisationspsykologi; organisationssociologi; organisationsförändringar; organisationskultur; organisationer; kommunikation; Tönnies; Ferdinand; Heide; Mats; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har i vår uppsats utfört våra empiriska studier vid Medicinska fakulteten på Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Vi har här valt att undersöka vi-känslan inom organisationen. I Medicinska fakultetens kommunikationsplan står det nämligen att organisationen strävar mot att stärka vi-känslan. LÄS MER