Sökning: "height map"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden height map.

 1. 1. Att spåra vägar : Hur de utvecklas, förändras eller försvinner.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Peter Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Older roads; hollow roads; find ancient road sections; older roads in inner Småland; road changes at major shifts storskifte ; road changes at legal changes lagaskifte .;

  Sammanfattning : This is a study of local roads in two villages in the interior of Småland to see how much of the older road network can be found by studying maps from the 19th century, today's digital maps with height shading and Fornsök's map service. The introduction will be a review of other people's studies and their results that are used to be able to answer three questions. LÄS MER

 2. 2. Flödeseffektivisering av däckbytesprocess : En fallstudie inom produktion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristina Avramsson Volcini; Ritta Naiem; [2022]
  Nyckelord :flödeseffektivitet; lean-management; värdeflödeskartläggning; kundvärde; störningar; slöserier och Kaizen;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt och identifierat vilka utmaningar och slöserier som en däckbytesprocess står inför. Förvaltningen som författarna valt att pröva teorier på är Servicekontoret i Borås Stad. Produktionsprocessen i fråga är: Däckbytesprocessen. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av potential för takmonterade PV-system i ett radhusområde i Gävle. : Simuleringar av PV-moduler i IDA ICE 5.0 Beta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Mattias Halvarsson; Mikael Aho; [2022]
  Nyckelord :IDA ICE 5.0 Beta; PV-system; solar cells; modelling; simulation; photovoltaic system; rooftop mounted.; IDA ICE 5.0 Beta; PV-system; solceller; modellering; simulering; solcellsystem; takmonterade.;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att år 2040 ha helt förnybar elproduktion och därmed utredsalternativ som till exempel vind- och solenergi till elförsörjning där främstsolenergin har potential för mindre och medelstora system för privatpersoner ochföretag. Som en del i denna utveckling har bostadsrättsföreningen Stenbär i Gävlebörjat intresserat sig för att installera solcellssystem, vilket blev grunden för dettaprojekt. LÄS MER

 4. 4. Koldioxidutsläpp för olika stommaterial på småhus i Nordiska länder

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Markus Olsson; Karl Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The construction industry accounts for a large part of Sweden's greenhouse gas emissions and needs to decrease for a greener future according to the Sweden’s part in EU: s climate goals. The construction industry accounts for 20% of the total greenhouse gas emissions, of which carbon dioxide embraces 70%. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnad av Klockarforsen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Backéus; [2021]
  Nyckelord :Hydropower; Dredging; HEC-RAS; Sonar; Vattenkraft; Muddring; Fallhöjd; HEC-RAS; Ekolod;

  Sammanfattning : The water level at Hjälta power station in Faxälven varies depending on the water flow that passes through the power station. The varying water level causes head losses, lesser energy generation and loss of income. The varying water level is caused by a short but narrow and shallow part of the river, known as Klockarforsen. LÄS MER