Sökning: "helen angervik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden helen angervik.

  1. 1. Annonser i ett nytt millennium – en studie om unga människors syn på annonser i olika mediekanaler

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Helen Angervik; Isabella Szajewska; [2010-08-04]
    Nyckelord :internet; dagspress; attityd; beteende; Unga; mediekanaler; reklam; reklamannonser; annonser;

    Sammanfattning : Titel Annonser i ett nytt millenniumFörfattare Helen Angervik och Isabella SzajewskaHandledare Marie GrusellUtbildningssäte Göteborgs universitet, JMG - Institutionen för journalistik och masskommunikationSektion Medie- och kommunikationsvetenskapKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTermin och år Period 2, 2010Sidantal 43 exklusive bilagorSyfte Syftet med vår studie är att undersöka vad unga människor har för attityder och beteenden till annonser i de olika mediekanalerna.Metod Kvalitativ metod i form av fokusgrupp och enskilda intervjuerMaterial En fokusgrupp med fyra respondenter, samt 4 enskilda intervjuer. LÄS MER