Sökning: "helen hjalmarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden helen hjalmarsson.

  1. 1. Systematik eller subjetivitet? : En studie kring individuell lönesättning för lärare

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Sara Sjöberg; Helén Hjalmarsson; [2007]
    Nyckelord :performance related pay system; teacher; upper secondary school; criteria of salary and data for evaluation.; individuell lön; lärare; gymnasiet; lönekriterier; bedömningsunderlag;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the routines of performance related pay systems in two Swedish municipal upper secondary schools. A second purpose was to examine what data was included for evaluation of a co-worker’s performance and how a principal collects data. LÄS MER