Sökning: "helena åkerlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden helena åkerlund.

 1. 1. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 2. 2. Dans i förskola : Pedagogers arbetssätt inom barndans, påverkar dans barns inlärning och utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Helena Åkerlund; [2012]
  Nyckelord :Dans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Helena Åkerlund; [2008]
  Nyckelord :fodervärdering; NorFor; mjölkkor; foder; ekonomi;

  Sammanfattning : NorFor is a cooperative project between the consulting organisations owned by the farmers in the Nordic countries – Sweden, Norway, Denmark and Iceland. The project started in 2001 and the outcome, the system for ration calculation NorFor Plan and the model for evaluating the ration NorFor Evaluation, was completed in 2006. LÄS MER