Sökning: "helene broberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden helene broberg.

 1. 1. Design i Slöjdundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marie-Helene Bergqvist; Lina Broberg; Albin Svensson; [2012-10-12]
  Nyckelord :Slöjd; Design; Kreativitet; Grundskolan;

  Sammanfattning : Design är en stor del av vårt samhälle. Som studenter på slöjdlärarutbildningen vid Göteborgs universitet har vi upplevt att design får en allt större plats i undervisningen. Studien undersöker vilka kopplingar det finns mellan design och slöjd och hur man kan arbeta med det i skolan. LÄS MER

 2. 2. Marginalisering i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Heléne Broberg; Catrin Johansson; [2006]
  Nyckelord :marginalisering; gymnasieskola; betänkande; propositioner; betyg;

  Sammanfattning : I syfte att skapa en översiktlig beskrivning inom området marginalisering i gymnasieskolan, undersöks och analyseras i föreliggande examensarbete hur detta uppmärksammats i offentliga utredningar och rapporter. Undersökningen omfattar perioden från slutet av 1990-talet och fram till och med tidpunkten för de utredningar som ligger till grund för den kommande utformningen av gymnasieskolan 2007. LÄS MER