Sökning: "helens rör"

Hittade 1 uppsats innehållade orden helens rör.

  1. 1. Lika eller inte, det är frågan... : En studie om controllerns och CFO:ns arbetsuppgifter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Josefina Thorén; Emili Andersson; [2012]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; controller; CFO; arbetsuppgifter;

    Sammanfattning : Studien grundar sig i att studera inte endast controllern utan även CFO:n på grund av att CFO:n utgör en viktig del i arbetet med ekonomistyrning. Syftet med studien var att beskriva likheter och/ eller skillnader vid arbetsuppgifter mellan controllern och CFO:n samt deras syn på hur den motsatta rollen arbetar. LÄS MER