Sökning: "helgon"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet helgon.

 1. 1. Med helgonkung som förebild : Vad den svenska översättningen av Ludvig den heliges andliga råd kan berätta om den nordiska medeltidens föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2022]
  Nyckelord :furstespegel; idéhistoria; föreställningsvärld; kontextualisering; helgon; medeltidsdygd;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka den politiska och filosofiska meningen som kan förstås utifrån medeltida föreställningsvärld som finns i Ludvig den heliges hälsosamma råd till sonen, ett antal andliga råd som översatts till svenska vid Vadstena kloster under 1400-talet, till kung Kristian I. Syftet blir att få ut textens mening, i fyra former: den ordagranna meningen, den personliga meningen, den ämnade meningen och/eller den utökade meningen. LÄS MER

 2. 2. Bland helgon, skurkar och vanligt folk: Heliga dårar i den ryska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Simon Andersson; [2021]
  Nyckelord :Ryska; Ryssland; Kristendom; Ortodoxi; Helig dårskap; Jurodstvo; Jurodivyj; Apofatisk teologi; Dostojevskij; Platonov; Vodolazkin; Idioten; Tjevengur; Laurus.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt den litteräre arketypen jurodivyj eller ”dåre för Kristi skull” och hur denna har utvecklats i den ryska litteraturen. Jag har kommit fram till att karaktärstypen kan porträtteras väldigt annorlunda från hur verklighetens exempel på heliga dårar har framställts i de hagiografiska helgonberättelserna. LÄS MER

 3. 3. Försvunnen i översättningen : En text- och bildanalys över en tysk boktryckares urval i tre svenska helgonberättelser från 1400-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Eric Ask Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Helgonbiografi; urval; träsnitt; ikonografi; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to evaluate whether or not saintly biographies can provide readers with information about the saints’ origin in regard to people and geographical locations. This is achieved by analyzing St Erik (1125-1160), St Katarina of Vadstena (1332-1381) and St Birgitta of Vadstena (1303-1373) printed by Steffen Arndes in Lübeck 1492 in his legend Das Leuend der Hÿlghen, which are put in juxtaposition with three saint biographies written in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Lucia – För Syrakusa i tiden : En narratologisk undersökning av lucianarrativet i Jacobus de Voragines Legenda Aurea

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Robin Nord; [2021]
  Nyckelord :Saint Lucy; Lucy of Syracuse; Lucia av Syrakusa; Jacobus de Voragine; Legenda Aurea; Mikhail Bakhtin; Jan Assmann; Aleida Assmann; Jacques Le Goff; André Vauchez; Steven Epstein; Sherry L. Reames; högmedeltiden; kulturellt minne; dialogism; heteroglossia; kronotop; helgon; helgonkult; legender; summa; sanctorale; temporale; alter maria; helgonberättelser; Saint Agatha; Saint Agnes; Diocletianus; mediatrix.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to closer study the narrative of Saint Lucy in Jacobus de Voragine’s work Legenda Aurea to be able to contribute to the present lack of research regarding Lucy of Syracuse. The essay uses the theories of cultural memory and the theoretical narratological framework of Mikhail Bakhtin to answer the question on how Lucy is portrayed in the Legenda Aurea. LÄS MER

 5. 5. Romersk historia i Legenda Aurea : Hur det romerska imperiet under Decius, Diocletianus och Maximianus kan förstås genom 1200-talets ögon.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Saints; middle ages; hagiography; Jacobus de Voragine; cultural memory; collective memory; Roman Empire; Helgon; medeltid; hagiografi; Jacobus de Voragine; kulturellt minne; kollektivt minne; Romarriket;

  Sammanfattning : This essay takes its starting point in Legenda Aurea, a hagiographical compendium written in the thirteenth century by an Italian catholic friar, Jacobus de Voragine. The essay aims to find out how the Roman history in the third century is shown in Legenda Aurea, a Christian book written about a thousand years later. LÄS MER