Sökning: "helgondyrkan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet helgondyrkan.

  1. 1. Jeanne d’Arc och hjältemyten : en hjältemyt tolkad jungianskt

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Jakob Ringbom; [2008]
    Nyckelord :medeltidsstudier; Jeanne d Arc; helgonstudier; helgon; helgondyrkan; visioner; hjältemyt; mystik; jungiansk psykologi; arketyp; arketypteori;

    Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att titta närmare på mytbildningen kring Frankrikes nationalhelgon Jeanne d’Arc och då i synnerhet utifrån hjältemyten. Jag har i mina studier av fenomenet Jeanne d’Arc stött på flera verk ägnade åt henne som hjälte, men ingen som använder sig av mytteorier i sin analys av henne och då i synnerhet inte av Jungs specifika symbolteori. LÄS MER