Sökning: "helhetsperspektiv inom omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden helhetsperspektiv inom omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattningar om munhälsa och munvård till den äldre patienten : En enkätstudie inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Götesson; Helene Davenius; [2022]
  Nyckelord :oral health; oral care; registered nurse; municipal healthcare; elderly; munhälsa; munvård; sjuksköterska; kommunal hälso- och sjukvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan är central för välbefinnandet, livskvalitet och hälsa. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för den äldre patienten. Munvård är likväl en omvårdnadsintervention som ofta hamnar långt ner i prioriteringslistan inom vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av äldre personer med psykisk ohälsa i kommunal hälso- och sjukvård : – Sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Yvonne Lussenburg; [2022]
  Nyckelord :Elderly; Mental illness; Municipal health care; Nursing; Qualitative method; Kommunal hälso- och sjukvård; Kvalitativ metod; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos äldre personer är underidentifierat. I Sverige signalerar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen behovet av att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer och främjandet av de äldres psykiska välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ali Sarwari; Daniel Negasi; [2022]
  Nyckelord :nurses; nurse experience; nurse perceptions och palliative care;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Palliativ vård baseras på ett förhållningssätt utifrån ett helhetsperspektiv av människan. Målet med palliativ vård är att minska lidande och att öka livskvaliteten i livets slutskede. Det handlar inte bara om att lindra det fysiska lidandet, utan även om att ge stöd till patienten och dennes anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lina Axlund; Moa Fundell; [2022]
  Nyckelord :bemötande; erfarenhet; sjuksköterska; somatisk vård; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och ungefär en av tre personer kommer någon gång att drabbas. Samtidigt finns det en stor samsjuklighet mellan somatiska sjukdomar och psykisk ohälsa, vilket gör att det ställs stora krav på hur vårdpersonal bemöter patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelser av vård i livets slutskede inom hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Åsa Johansson; Stina Vasara- Hammare; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; end-of-life care; district nurses ; nursing care; experiences; home care services; qualitative method; Palliativ vård; vård i livets slutskede; distriktssköterska; omvårdnad upplevelse; hemsjukvård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: En del av den sjukvård som utförs i hemmet av distriktssköterskor är palliativ vård, som syftar till att lindra lidande och främja livskvaliteten hos personer vid livets slut. Personer i behov av vård i livets slutskede har komplexa behov som behöver tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. LÄS MER