Sökning: "helhetsperspektiv inom omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden helhetsperspektiv inom omvårdnad.

 1. 1. Levnadsberättelsens användning inom omvårdnad till äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Louise Andersson; Ann Ögge; [2018]
  Nyckelord :Levnadsberättelse; identitet; personcentrerad omvårdnad; särskilt boende; personer med demens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med demens inte längre kommer ihåg sitt levda liv, kan oro och ångest uppstå. Ett sätt att lindra är att stödja identiteten genom kunskap om personens levda liv. Personal kan genom tillgång till levnadsberättelsen arbeta identitetsstärkande och personcentrerat. LÄS MER

 2. 2. Den äldre patientens upplevelse av vård utifrån ett personcentrerat perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Björ; Sofia Svanberg; [2017]
  Nyckelord :person-centered care person-centred care; nurse-patient relations; older people; elderly; elderly patient; aged; elder; patient; patient experience; experience; nursing homes; care; caring; personcentrerad vård; sjuksköterske- och patient relation; äldre personer; äldre; äldre patient; åldrig; patientupplevelse; upplevelse; vårdhem; omvårdnad; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre individen kommer att bli en allt större grupp av befolkning. Med en stigande ålder ökar även risken av att drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kommer att ställa högre krav på sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan psykiatrisk sluten- och öppenvård: Psykiatrisjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Grizelj; Amanda Wilkens; [2015-08-05]
  Nyckelord :psykiatrisk omvårdnad; psykiatrisk slutenvård; psykiatrisk öppenvård; samarbete; sjuksköters-kors upplevelser; övergång; cooperation; psychiatric care; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; nurse ex-perience; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är en nyckelperson i att samverka med andra vårdaktörer. För att personer med psykisk sjukdom ska få en smidig övergång mellan sluten- och öppen psykiatrisk vård krävs det att samarbetet mellan dessa enheter är välfungerande. LÄS MER

 4. 4. Ett obekvämt möte. Hinder och möjligheter för sjuksköterskan vid samtal om sexualitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Eriksson; Rebecca Edlund; [2014-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska utifrån ett helhetsperspektiv och med god kommunikation som verktyg identifiera patientens behov. Vi upplever att behovet av omvårdnad i relation till sexuell hälsa exkluderas inom vården vilket utgör ett hinder för holistisk omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Livskvalité hos kvinnor med bröstcancer: Efter avslutad cytostatikabehandling.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Bokling; Samah Hassan; [2012-06-04]
  Nyckelord :Bröstcancer; livskvalité; efter cytostatikabehandling; Breast cancer; quality of life; after chemotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige ställs det omkring 7000 bröstcancerdiagnoser årligen, vilket ger en siffra mellan 15-20 insjuknande kvinnor dagligen. Denna förekomst visar på att detta är ett centralt problemområde inom den svenska vården idag och en angelägen omvårdnadsfråga. LÄS MER