Sökning: "helhetssyn palliativ"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden helhetssyn palliativ.

 1. 1. LIVETS SLUTSKEDE I HEMMET : Sjuksköterskors erfarenhet av palliativ vård - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denice Fallsdalen; Josefine Esping; [2023]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i hemmet ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra patienters lidande och främja livskvalité. Det innefattar att lindra symtom, teamarbete, kommunikation, relation samt stöd till anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Brevitz; Angelica Fischer; [2022]
  Nyckelord :death; experience; end-of-life; nurse; palliative care; död; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor ska arbeta utefter en helhetssyn från de fyra hörnstenarna för att stödja och lindra lidande samt främja en god död vid palliativ vård. Som sjuksköterska ska du bemöta patienten med öppenhet för att skapa en tillit och främja en god vård. Syfte: Att studera sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta personcentrerat vid palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Saga Hjoberg; William Khalil; Annie Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Experience; nurse; palliative care; person-centered care; Palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med palliativ vård är att förbättra livskvalitet och minska lidandeför patienter och anhöriga. För att en god palliativ vård av hög kvalitet ska kunna gesbehöver ett personcentrerat förhållningssätt tillämpas av sjuksköterskor som har encentral roll inom palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Stöd vid palliativ vård av barn : En kvalitativ litteraturstudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Degerman; Hanna Evelyndotter; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; Parent; Palliative care; Pediatrics; Experience; Familjecentrerad vård; Förälder; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den specialiserade palliativa vården av barn i Sverige är i dagsläget begränsad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan som ska synliggöra och tillgodose barnets önskemål och behov. Samtidigt ska sjuksköterskan även se de närståendes perspektiv och behov. LÄS MER

 5. 5. Att underlätta existentiella samtal för patienter i livets slutskede : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Teemu Kujala; Mead Alzuheiri; [2022]
  Nyckelord :existentiella samtal; lindra lidande; livets slutskede; palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor som har en obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede har ofta existentiella funderingar. Att vårda patienter inom den palliativa vården ställer krav på att vården har en helhetssyn på den unika individ som vårdas. LÄS MER