Sökning: "helhetssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade ordet helhetssyn.

 1. 1. Medel och ändamål : Om ämnesintegrerad undervisning, med musikaliska förtecken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joakim Kihlberg; [2023]
  Nyckelord :ämnesintegration; ämnesövergripande lärprocesser; undervisning; pedagogik; didaktik; lärande; holism; helhetssyn; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Skolan har enligt läroplanen ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Det innebär bland annat att ge eleverna överblick och sammanhang genom att anlägga övergripande perspektiv och samordna olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet (Skolverket, 2022a). LÄS MER

 2. 2. LIVETS SLUTSKEDE I HEMMET : Sjuksköterskors erfarenhet av palliativ vård - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denice Fallsdalen; Josefine Esping; [2023]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i hemmet ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra patienters lidande och främja livskvalité. Det innefattar att lindra symtom, teamarbete, kommunikation, relation samt stöd till anhöriga. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA PATIENTER PERSONCENTRERAT : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Grace Oseghale; Mohammad Saidmoradi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund : Personcentrerad vård innebär att fokusera vården på patienternas individuella behov och preferenser samt att lära känna personen, inte bara sjukdomen. En personcentrerad vård bygger på patientens delaktighet, att skapa en god vårdrelation med patienten och att ha en helhetssyn. LÄS MER

 4. 4. Ämnesövergripande undervisning : Inom gymnasieskolans teknikprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johnny Roxenfalk; [2022]
  Nyckelord :Ämnesövergripande undervisning; teknikprogrammet; gymnasiet; helhetssyn;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans Teknikprogram är en utbildning med syfte att ge eleverna breda kunskaper inom teknikområdet, där det är av stor betydelse att ha förståelse för olika kunskapsämnen och hur de samspelar med varandra. Ämnesövergripande undervisning kan då vara ett verkningsfullt arbetssätt och bidra till att ge eleverna en bättre helhetssyn och förståelse för hur de kan använda sin kunskap i ett vidare sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Exploring Dynamic Production Cost and Total Cost of Ownership to Support Purchasing Strategy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maisha Mulk; Julia Sörensen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continued rise of EVs, as well as other industries seeking to electrify, will necessitate a capacity of LIB cells that are more than tripled by 2030. As LIB cell customers are demanding cheaper, and customized cells with high quality, requires LIB producers to lower their LIB production cost. LÄS MER