Sökning: "helhetssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 663 uppsatser innehållade ordet helhetssyn.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Exkludering i en skola för alla : Hur olika aktörer bidrar till exkludering och hur man övervinner exkluderande mekanismer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Lyngö; Natalie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Diskrimineringsgrunder; exkludering; grundskola; inkludering; samhällskunskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka inkludering i skolan. Elever som hör till diskrimineringsgrunderna löper större risk att exkluderas i skolan, vilket går emot både Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). LÄS MER

 3. 3. Att arbeta som sjuksköterska i en hemmiljö med döden närvarande : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ashtar Baranou; Amanda Larsson; Lovisa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; home environment; pallaitive care; qualitative; Hemmiljö; kvalitativ; palliativ vård; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När inte längre behandling eller läkemedel finns som kan bota eller bromsa sjukdomen hos en person övergår vårdens fokus till symtomlindring, minskat lidande och livskvalitet. Så kallad palliativ vård.  Idag finns 40 miljoner människor världen över som är i behov av palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. ATT GE PERSONCENTRERAD VÅRD : UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKORS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :TESFU GOITOM; YOHANA BERHANE HAILE; [2021]
  Nyckelord :Care; holistic view; nurse’s perspective; person-centred care; qualitative method.; Helhetssyn; kvalitativ metod; personcentrerad vård; sjuksköterskeperspektiv; vårdande.;

  Sammanfattning : Background: Person-centred care is a care model that favors the whole person to be seen, not only the disease. Caring person-centred means giving time and listening the patient about their health problems. This promotes the patients’ involvement in their care and that the care is based on the patients’ story. LÄS MER

 5. 5. Utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Sara Nelson; [2021]
  Nyckelord :utbildning och lärande för hållbar utveckling; LHU; HU; pluralism; Skolverket; ämnesövergripande; ämnesdidaktik; fortbildning; kollegialt lärande; åk 7-9; framtidshopp; värdeskapande lärande; agens; kvalitetsarbete; General Works;

  Sammanfattning : Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Många skolor och lärare har svårt att leva upp till detta. LÄS MER