Sökning: "helikopterrånet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet helikopterrånet.

 1. 1. Tjuv, polis och bortglömda offer : En innehållsanalys av Helikopterrånet i svensk kvällspress mellan 2009 och 2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rasmus Björe; Gustav Backlund; [2019]
  Nyckelord :Helicopter robbery; crime journalism; media and crime; framing theory; tabloid; Aftonbladet; Expressen; spectacular crime; police; victims; culprits;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how Sweden’s two biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen, frame spectacular crime and specifically how they covered the Helicopter robbery that occurred in 2009. We identified three main participants in the story, the police, the culprits and the victims. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer i utvärderingar av kriser och samhällsstörningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mattias Larsson; [2016]
  Nyckelord :Maktrelationer; kriser; samhällsstörningar; Skogsbranden i Västmanland; helikopterrånet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka maktrelationers påverkan vid kriser och samhällstörningar med särskilt fokus på hur detta framställs i utvärderingar av samhällets insatser vid kriser och samhällsstörningar. Det empiriska materialet består av två utvärderingar, dels utvärderingen efter skogsbranden i Västmanland 2014 (Sjökvist 2015) och dels utvärderingen efter helikopterrånet i Stockholm 2009 (RPS 2011). LÄS MER

 3. 3. Helikopterrånet : En fallstudie om interkommunikationen mellan gärningsmännen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stran Mayi; [2015]
  Nyckelord :Pedagogik; kriminologi; brott; kommunikation; artefakter;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how intercommunication between offenders are presented with artefacts during the planning and implementation of a robbery in a cash depot in Stockholm. The methodological approach is based on empiricism from police investigation protocols, which leads this study to a case study. LÄS MER