Sökning: "hellquist"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet hellquist.

 1. 1. Från defensivt neutralitetsförsvar till offensivt solidaritetsförsvar : den svenska strategiska kulturens påverkan på militär doktrin

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joachim Hellquist; [2020]
  Nyckelord :Sverige; strategi; strategisk kultur; militärstrategisk doktrin;

  Sammanfattning : Sedan det kalla krigets slut har Sverige förändrat sitt strategiska agerande till att i högre grad omfatta säkerhetspolitiska och militära samarbeten. Dessutom har Försvarsmakten bytt militärstrategiskt fokus från en utpräglat defensiv tyngdpunkt till att eftersträva ett mer offensivt agerande i samarbete med andra nationers militära styrkor. LÄS MER

 2. 2. Småstaters försörjningstrygghet inför kris och krig

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Hellquist; [2019]
  Nyckelord :Finland; försörjningstrygghet; krig; kris; logistik; Norge; småstat; Sverige;

  Sammanfattning : När totalförsvarets sista delar avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000 försvann den lagerhållning som var viktig vid kris och krig. Detta har medfört att Försvarsmakten och andra krismyndigheter är beroende av det privata näringslivet för att kunna får fram förnödenheter. LÄS MER

 3. 3. Ögonbottenfotografering : Faktorer som bidrar till låg följsamhet till ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes-En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Kleveback; Nina Hellquist; [2019]
  Nyckelord :Diabetic retinopathy; eye screening; patient adherence; patient compliance; Diabetes retinopati; ögonbottenundersökning; patienters följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en av de sjukdomar som ökar mest i hela världen, detta medför att även följdsjukdomar förknippade med diabetes ökar. Diabetesretinopati [DRP] är en av dessa följdsjukdomar. Regelbunden ögonbottenfotografering gör att förändringar upptäcks i tid. LÄS MER

 4. 4. Socially sustainable housing renovations through co-creative dialogues - A critical case study of tenant dialogues during the DrottningH project, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Karl Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Co-creative dialogue; tenant influence; renovation; social sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden processes concerning physical planning have changed and developed in a direction where dialogue has become increasingly important in planning policy and practice (Khakee, 2000). The co-creative dialogue (Adler, 2015) is a way to achieve ambitions to include groups with few resources, counteract political inclusion and actively work towards everyone’s right to participate and have influence (Westin and Hellquist, 2015). LÄS MER

 5. 5. TAKK är alltid laddat : Lärare och klassassistenters erfarenheter av TAKK i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Karin Hellquist; [2018]
  Nyckelord :language; Alternative Augmentative Communication; Keyword Signing; compulsory school for learning disabilities; teacher; classassistent; communication; interaction; participation; learning; sociocultural perspective; communicative relationshiporiented perspective; språk; Alternativ Kompletterande Kommunikation; Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation; grundsärskola; lärare; klassassistenter; kommunikation; interaktion; delaktighet; lärande; sociokulturellt perspektiv; kommunikativa relationsinriktade perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva lärare och klassassistenters erfarenheter av TAKK som kommunikativt stöd för elever i grundsärskolan. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre lärare och två klassassistenter, som i sin profession praktiserade TAKK i interaktion med eleverna. LÄS MER