Sökning: "help interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden help interventions.

 1. 1. A QUALITATIVE STUDY OF YOUNG PEOPLE'S EXPERIENCES WITH THE STREET GAMES ACADEMY PROGRAM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Megdelawit Ayele Shomoroo; [2021-08-16]
  Nyckelord :educational performance; physical activity; tutoring; homework help;

  Sammanfattning : 30 credit thesis as part of a Master's Programme in Public Health, Health Equality.... LÄS MER

 2. 2. Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Ottosson; Nemo Bergnehr; [2021]
  Nyckelord :autism; KBT; social ångest; sociala färdigheter; ungdomar; CBT; social anxiety; social skills; adolescent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungdomsutredning : Att beakta barnets bästa vid utredning och beslut.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Aya Al-Naami; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the following qualitative study is to investigate how social workers in the social services make decisions based on the application of law from the Convention on the Rights of the Child and the Social Services Act for children of school age up to 15 years, who have problems in their relationship with their guardians and who are exposed to an unsafe environment. Semi-structured interviews were conducted with four social workers. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av fatigue vid bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad;

  Författare :Lovisa Viberg; Hillevi Sebbfolk; [2021]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; fatigue; women; Bröstcancer; fatigue; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor med bröstcancer genomgår olika stadier ochbehandlingar i sjukdomen. Olika biverkningar uppstå, exempelvis illamående,smärta och fatigue. Fatigue är ett symtom som har stor negativ påverkan på kvinnorslivskvalitet. Det finns ytterligare behov av forskning inom området då kunskapen omfatigue är bristfällig. LÄS MER