Sökning: "help-seeking barrier"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden help-seeking barrier.

 1. 1. Det tysta moderskapet : Kvinnors upplevda barriärer för att söka hjälp för postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Käll; Kajsa Jeppesen; [2019]
  Nyckelord :postpartum depression; women; help-seeking barrier; experience; nursing; postpartumdepression; kvinnor; hjälpsökningsbarriär; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression drabbar mellan 8-15 procent av kvinnor som föder barn. Depressionen bryter oftast ut några veckor efter förlossningen och kan vara upp till ett år eller mer och innebär ett stort lidande för den som drabbas. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar hjälpsökande beteenden hos nyblivna mammor med symptom på postpartum depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Andersson; Sofie Mattsson; [2018]
  Nyckelord :factors; help seeking behavior; new mothers; postpartum depression; faktorer; hjälpsökande beteende; nyblivna mammor; postpartum depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum depression drabbar 13-19% av nyblivna mammor och konsekvenserna av att behandling inte sätts in i tid kan få bestående effekter för såväl mamman som barnet. Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar hjälpsökande beteenden hos nyblivna mammor med symptom på postpartum depression. LÄS MER