Sökning: "helsefremmende arbeid"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden helsefremmende arbeid.

 1. 1. Faktorer som bidrar til fortsatt fysisk aktivitet etter deltagelse i Frisklivssentral. : En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Hilde Christine Ulvik Hauge; [2014]
  Nyckelord :Physical Activity on Prescription; Health Promotion; Coping; Social Support; Qualitative Method; fysisk aktivitet på resept; helsefremmende arbeid; mestring; sosial støtte; kvalitativ metode;

  Sammanfattning : Hensikt Studiens hensikt varå kartlegge ulike faktorer som kan bidra til å fortsette med fysisk aktivitet etter en intervensjon i frisklivssentral, sett fra brukernes ståsted.Metode Datainnsamlingen bleforetatt gjennom fem fokusgruppeintervjuer med til sammen 23 deltagere. LÄS MER

 2. 2. Leger som folkehelsearbeidere, praksisendring mot et helsefremmende perspektiv? : En studie med fenomenografisk tilnærming

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Jørgen Storebakken; [2010]
  Nyckelord :GPs; Life Style Change; Lifestyle Intervention; Health Promotion; Phenomenography; allmenpraktiserende leger; livsstilsendring; livsstilsintervensjon; helsefremmende arbeid; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrunn: I senere år har det blitt en økende oppmerksomhet påforebygging av sykdom gjennom helsefremmende tiltak i forhold til livsstilsendring. Allmennprakitiserende leger er viktige samarbeidspartnere. Studier viser at en relativt liten del av befolkningen mottar slik rådgivning. LÄS MER

 3. 3. Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser : en kvalitativ studie

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Vigdis Holmberg; [2010]
  Nyckelord :Salutogenesis; Health Promotion Work Place; Occupational Therapists; Focusgroups; Content Analysis; salutogenese; helsefremmende arbeidsplasser; ergoterapeuter; fokusgrupper; innholdsanalyse;

  Sammanfattning : Bakgrunn Ergoterapeuter skulle, med bakgrunn i  sin utdannelse, kunne anvende sin kompetanse til både helsefremmende arbeid generelt og til helsefremmende arbeidsplasser. Til tross for dette er det foreløpig få som har spesialisert seg innen områdene arbeidshelse og folkehelse. LÄS MER

 4. 4. Skolehelsetjenestens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt hos barn og unge

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Kristine Gram; [2010]
  Nyckelord :School Health Service; Health Promotion; Physical Activity; Diet; Overweight; skolehelsetjenesten; helsefremmende arbeid; fysisk aktivitet; kosthold; overvekt;

  Sammanfattning : Overvekt er et voksende folkehelseproblem blant barn og unge. Andelen overvektige barn utgjør mellom 15-20% av barnepopulasjonen i de nordiske landene. Fysisk aktivitet og kosthold er viktige innsatsområder for å snu denne trenden. Skolehelsetjenesten har en unik mulighet til å arbeide med dette inn i skolen. LÄS MER

 5. 5. Å leve et dobbelt liv. : En kvalitativ studie av unges opplevelse med diagnosen ADHD og medikamentell behandling

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Wenche Setså; [2007]
  Nyckelord :Youth; Psychiatric Diagnosis; Stigma; Alteration; Health Promotio; Ungdom; psykiatrisk diagnose; stigma; endring; helsefremmende.;

  Sammanfattning : Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan unge med diagnosen attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) erfarte denne lidelsen, dens behandling med sentralstimulerende medisin, og konsekvensene diagnosen og medisineringen hadde for deres daglige liv.Metode: En kvalitativ studie med intervju av ti ungdommer i alderen fra 13 – 18 år, hvor alle har diagnosen ADHD og ni var medisinert. LÄS MER