Sökning: "hem och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden hem och samhälle.

 1. 1. Analysis of the User Requirements and Product Specifications for Home-Use of the ABLE Exoskeleton

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Katlin Kreamer-Tonin; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; Lower-limb exoskeleton; Spinal cord injury; Home community; Assistive technology; Exoskelett; nedre extremitet; ryggmärgsskada; hem och samhälle; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Lower-limb exoskeletons are an emerging technology to provide walking assistance to people who have a spinal cord injury (SCI). Until now, exoskeletons have primarily been used in a clinical setting for a range of applications in rehabilitation, and there is potential for exoskeletons to be used by people with SCI at home. LÄS MER

 2. 2. Konstgjord andning : Fjärrundervisning i musikteori under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2021]
  Nyckelord :distansundervisning; musikteorimetodik; sociokulturell teori; gehörsundervisning; digitala hjälpmedel; musikpedagogik; medierande verktyg;

  Sammanfattning : Under covid-19-pandemin gick Sveriges gymnasieskolor över till fjärrundervisning. Detta innebar bland annat förändrade förutsättningar för undervisningen i många ämnen, inte minst musik. Musikteori är en central del i musikundervisningen på gymnasiet och ett särskilt fokus i denna uppsats. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle med inriktning på återbruk av inredningsdekor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kristin Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; hållbar konsumtion; återbruk; design thinking;

  Sammanfattning : Det finns ett stort problem bakom den linjära ekonomin vi utövar idag, vilket är att avfallen bara fortsätter att växa samtidigt som vi fortsätter att förbruka på jordens naturresurser. Om vi skall uppnå mål 12 i Agenda 2030 och säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster till år 2030 så krävs det åtgärder och engagemang. LÄS MER

 4. 4. Designing a better soundscape for the home office : Devlopment of acoustic furniture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Mattsson; Theodor Mihel; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Human centered design; Acoustic design; Furniture design; Product development; Home office; Sound environment; Teknisk design; människocentrerad design; Akustisk design; Möbeldesign; Produktutveckling; Hemmakontor; Ljudmiljö;

  Sammanfattning : As Covid-19 spread throughout the world in the early months of 2020 many people’s lives changed drastically. The situation forced millions of workers and students to start performing their work remotely from home. Currently in Sweden statistics shows that every third person working does it from home at least once a week. LÄS MER

 5. 5. 2084: A home odyssey : Ett spekulativt gestaltningsundersökande kring framtida kollektivboende med levnadsrum i en kollobarativ värld

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Stina Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet ”2084: A home odyssey - Ett spekulativt gestaltningsundersökande kring framtida kollektivboenden med levnadsrum i en kollobarativ värld”,Projektet undersöker hemmet och de normativa föreställningar som kan ligga till grund för historisk såväl som samtida och eventuellt framtida bostadsplanering. Samhället förändras och likaså hur individer, familjer och grupper lever sina liv i hem och stad. LÄS MER