Sökning: "hem- och konsumentkunskap ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden hem- och konsumentkunskap ekonomi.

 1. 1. Ett medvetet val? Food literacy som verktyg i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Gunnarsson; Angelica Schåman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens individualiserade samhälle förväntas varje människa själv ta en rad beslut relaterade till sin konsumtion, men alla har inte kompetensen att göra det. Food literacy innebär kunna välja, planera, hantera, förbereda och äta mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER

 2. 2. "Vad blir det för mat?" Food literacy som statushöjande begrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Magnusson; Rebecka Stroh; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Food literacy är ett komplext begrepp med flera dimensioner. Begreppet innebär att ha kunskaper och färdigheter som krävs för att göra aktiva val kring mat men också för att kunna påverka sin hälsa, ekonomi och miljö. Internationellt är home economics det ämne som berör flest aspekter av food literacy. LÄS MER

 3. 3. Snabb mat - Om hälsoperspektivets dilemma i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Kristoffersson; [2015-08-10]
  Nyckelord :pedagogik; hälsa; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Hälsa är ett vitt begrepp och vi informeras ständigt om nya råd beträffande mående. Forskningvisar dock att ansvaret för hälsa ligger på den enskilde individen som förväntas sålla iinformationsflödet och tolka olika budskap. Vidare visar forskning att det finns ett gap mellankonsumenters intention och handling. LÄS MER

 4. 4. Myten om Väst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hanna Axelsson; Helena Danielson; Jennifer Hallberg; [2014-06-26]
  Nyckelord :diskurs; etnisk maktordning; fostran; hegemoni; hem- och konsumentkunskap; intersektionalitet; monokulturell utbildning; läromedel; postkolonialism; värdegrund;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att utifrån ett intersektionellt perspektiv analysera läromedlet Hem- ochkonsumentkunskap åk 7-9 av Sjöholm, Hjalmarsson, Arvidsson, Hedelin & Olofsson (2011).Analysens målsättning har varit att lyfta vilka värden och normer som konstrueras ochförmedlas genom läromedlet. LÄS MER

 5. 5. Smör, olja eller margarin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Katarina Wallin; [2014-06-26]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; lärarroll; matfett; hälsa; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : Debatten om matfett är ständigt aktuell och i stort sett dagligen så matas vi med olika aktörersåsikter om vilket fett som är att föredra. Ska vi äta omättat eller mättat fett? Vilket matfett ärdet mest hälsosamma? Fokus i denna studie har varit att synliggöra den professionellapedagogens förhållningssätt till matfett och vilka olika strategier som lärare i hem- ochkonsumentkunskap har använt sig av i sin undervisning relaterat till matfett. LÄS MER