Sökning: "hematologiinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet hematologiinstrument.

 1. 1. Optimering av produktionsflöde för hematologiinstrument på Boule Medical AB : Taktning av en manuell monteringslina

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Houmam Ben Hayun; Kenneth Perera Van Der Wall; [2020]
  Nyckelord :LEAN; Takt Time; Layout; LEAN; Takttid; Layout;

  Sammanfattning : Boule Medical AB producerar hematologiinstrument och tillbehör för blodcellsräkning och är en del av koncernen Boule Diagnostics AB. Företaget verkar på en global marknad med kontor i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Instrumentproduktionen är idag uppdelad i manuella monteringsstationer. LÄS MER

 2. 2. Hematologiska förändringar hos hund efter behandling med kliniska doser av prednisolon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Daly; [2020]
  Nyckelord :prednisolon; glukokortikoid; hematologiska förändringar; hund;

  Sammanfattning : Glukokortikoider används frekvent inom veterinärmedicin tack vare sina antiinflammatoriska och immunsupprimerande egenskaper. Generella indikationer till behandling med glukokortikoider är bland annat allergier, immunmedierade sjukdomar, neoplastiska sjukdomar och som ersättningsterapi vid hypoadrenokortisism. LÄS MER

 3. 3. ProCyte Dx : risk för allvarliga fel vid differentialräkning av hundleukocyter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Eric Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :hematologiinstrument; automatiserad; neutrofil; lymfocyt; monocyt; vänsterförskjutning; cytogram;

  Sammanfattning : Differentialräkning av leukocyter är en viktig del i den medicinska utredningen av sjuka hundar. Det finns både manuella och automatiserade metoder för differentialräkning av hundleukocyter. ProCyte Dx (IDEXX Laboratories Inc., Westbrook, Maine, USA) är ett relativt nytt automatiserat hematologiinstrument. LÄS MER

 4. 4. Test and Evaluation of a Novel Passive Tool Used For Blood Dilution in Hematology Analyzers

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Mustafa Alsaeede; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Executive Summary The Complete Blood Count (CBC) is considered one of the most commonly performed screening tests in medical diagnostics. The CBC is performed using a hematological analyzer, which counts the numbers and types of different cells within the blood. LÄS MER

 5. 5. Leukocytdifferentiering hos katt och hund : Jämförelse mellan den automatiska cellräknaren ProCyte Dx och manuell celldifferentiering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Emmeli Ulfsdotter; [2016]
  Nyckelord :Veterinärmedicin; manuell leukocytdifferentiering; hematologiinstrument; leukocyter;

  Sammanfattning : Ett blodstatusprov är en viktig analys inom både human- och veterinärmedicin för att bedöma hälsotillståndet hos patienter och för att upptäcka eventuella hematologiska avvikelser. Denna analys utförs med automatiska cellräknare där en del av analysen är att differentiera och kvantifiera de olika leukocyttyperna. LÄS MER