Sökning: "hembygd"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet hembygd.

 1. 1. Möblernas stämma : Hemmet och sakerna i Karl-Erik Forsslunds Storgården (1900)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Karl-Erik Forsslund; ting; stämning; föremål; hem; hembygd;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of things in the literary work Storgården. En bok om ett hem, by writer Karl-Erik Forsslund (1872–1941). Through a thematic reading of things, coupled with a historical contextualization, the thesis aims to understand how characters are affected by things within the home as a material place in Storgården. LÄS MER

 2. 2. Cecilia Olsdotter : ännu en barnamörderska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2020]
  Nyckelord :Barnamord; 1800-tal; Karlskrona; Förkärla; Agdatorps gård;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna fortsättning får vi följa pigan Cecilia Olsdotter som under senare delen av 1800-talet misstänks för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds. Cecilia fängslas, förhörs och undersöks i väntan på rättegång. LÄS MER

 3. 3. Hembygd och museer : En undersökning om den svenska hembygdsrörelsens förhållande till länsmuseerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Axelsson Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :Hembygdsförbund; länsmuseum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka förhållandet mellan den svenska hembygdsrörelsen och länsmuseerna, för att ta reda på om det finns ett fungerande samarbete mellan dem, vad samarbetet innefattar, hur attityderna gentemot samarbete är och om länsmuseerna har något formellt ansvar för att bedriva samarbete med hembygdsrörelsen. Studien har genomförts huvudsakligen genom litteraturstudier samt två enkätundersökningar och presenterar resultat för varje län i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”värkliga varma svenska hem” : En museologisk undersökning av den svenska hembygdsrörelsens och de svenskahembygdsgårdarnas roll och funktion både historiskt sett och idag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ottilia Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Museologi; Museer; Hembygd; Hembygdsrörelse; Hembygdsgård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Spontant organiserade frivilliga i samverkan : en studie om en spontanfrivillighetsinsats för att underlätta vid brandbekämpning i skogarna kring Kårböle och Färila i Ljusdals kommun sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karl Högström; [2019]
  Nyckelord :Spontanfrivillig; katastrof; skogsbrand; interaktionsritual; attribution;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att undersöka en situation som inte hör till vardagen, hur spontanfrivilliga arbetat, agerat och knutit band med varandra vid en katastrofsituation. Att berätta deras historia och med sociologiska glasögon se på hur detta utvecklade sig. LÄS MER