Sökning: "hemifrån"

Visar resultat 11 - 15 av 194 uppsatser innehållade ordet hemifrån.

 1. 11. Övergång till distansarbete - Kommer det att påverka kundrelationer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pawel Gieda; Karina Wisniewska; [2020]
  Nyckelord :B2B; distansarbete; kundrelationer;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som har vuxit ständigt fram de senaste decennierna och som förväntas att öka mer inom den närmaste framtiden. Fenomenet kan påverka individer och organisationer på ett antal olika sätt och kan medföra både positiva och negativa effekter. LÄS MER

 2. 12. Automation för att skapa klientkonfigurationer : för OpenVPN med PiVPN.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jesper Luks; [2020]
  Nyckelord :VPN; OpenVPN; PiVPN; skript; konfigurationsfil;

  Sammanfattning : Våren år 2020 spred sig viruset COVID-19 över hela världen. Detta ledde till att behovet att arbeta hemifrån ökade. Ett verktyg för att utföra sitt arbete hemifrån kan vara en VPN-anslutning. Med VPN-anslutningen är det möjligt att hemifrån ansluta till arbetsplatsens lokala nätverk och komma åt de resurser som finns där. LÄS MER

 3. 13. Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent : Varför blev de inte upptäckta?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Hampusgård; [2020]
  Nyckelord :Genus; Sociokulturellt perspektiv; Didaktik; Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter; Sen diagnos; Grundskola; Kvalitativ intervju; Dubbelt misslyckande;

  Sammanfattning : Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – Varför blev de inte upptäckta?   Syftet med uppsatsen var att öka våra kunskaper om hur tidiga läs- och skrivsvårigheter hos flickor kan upptäckas och öka kunskaperna om de strategier flickor använder för att hantera sina svårigheter innan de upptäckts. Uppsatsen vill även bidra till att förstå fenomenet av oupptäckta läs- och skrivsvårigheter ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 14. Ljudmaskering i kontorslandskap : En studie om optimering av ljudmaskeringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Filip Garpensvärd; Anton Knutar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis contains a study of how sound masking systems can be implemented in existing open-plan offices in order to lower the speech intelligibility. The purpose is to investigate how to optimize the sound pressure level and frequency response for a sound masking system. LÄS MER

 5. 15. Att vara eller inte vara, på kontoret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Eriksson; Evelina Åhlén; Julia Sjöström; Martina Alexandra Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Social relations; social interactions; virtual workplace; dramaturgical perspective; working from home; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att vara eller inte vara, på kontoret - En kvalitativ studie om hur de sociala interaktionerna försvåras efter en plötslig övergång till en virtuell miljö Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH49 Författare: Gustaf Eriksson, Martina Ohlsson, Julia Sjöström och Evelina Åhlén Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Sociala relationer, sociala interaktioner, virtuell arbetsplats, dramaturgiskt perspektiv, arbeta hemifrån Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de sociala interaktionerna inom ett fysiskt etablerat arbetslag har försvårats i en virtuell miljö och därmed bidra till nuvarande forskning. Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning om sociala relationer och interaktioner, både på en fysiskt samt virtuell arbetsplats, ligger till grund för denna studie. LÄS MER