Sökning: "hemifrån"

Visar resultat 21 - 25 av 194 uppsatser innehållade ordet hemifrån.

 1. 21. Genuspedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares syn på genus och förskolans jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karoline Ivars; Emma Svalland; [2020]
  Nyckelord :Genus; förskola; förhållningssätt; jämställdhet; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa forskningsstudien var att problematisera hur några förskollärare talar om sitt arbete med genuspedagogik. Som stöd för att uppnå syftet formulerade vi forskningsfrågor där genusbegreppet blev centralt för att synliggöra förskollärarnas förståelse inom området. LÄS MER

 2. 22. Distansarbete - Prestanda och utmaningar: Digitala verktygs inverkan vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ludvig Åman; Max Persson; Peter Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :distansarbete; digitala verktyg; produktivitet; telecommuting; telework; digitala hjälpmedel; digital arbetsplats; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under Coronakrisen har många företag tvingats anpassa sig till en total digital spelplan för att öka social distansering. De digitala verktygen blir därmed nyckelspelare för att bibehålla önskad produktivitet hos de anställda. LÄS MER

 3. 23. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 4. 24. STRATEGIER SOM PERSONER MED MIGRÄN ANVÄNDER FÖR ATT HANTERA SINA VARDAGSAKTIVITETER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rutgersson; Anna-Lena Snickars; [2019-06-03]
  Nyckelord :Migraine disorder; strategies; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för migrän är 10 % hos män och 17 % hos kvinnor i Sverige. Migrän är en neurologisk sjukdom med symptomer som illamående, kräkningar, överkänslighet mot ljud och ljus och kognitiva svårigheter. LÄS MER

 5. 25. Kvinnors väg till sin första chefsposition : En kvalitativ studie om fem kvinnors gemensamma aspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Yvonne Axelsson; Sara Solnevik; [2019]
  Nyckelord :Chefsposition; framgångsfaktor; karriär; karriärutveckling och kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : The subject of the study arose from the researchers' own interest in leadership but also from the researchers own experiences from the difficulty of obtaining the first management position. A catch 22 is discussed where the significance is that it takes experience to obtain a managerial position, but that the experience cannot be obtained without that position. LÄS MER