Sökning: "hemifrån"

Visar resultat 6 - 10 av 193 uppsatser innehållade ordet hemifrån.

 1. 6. Finns det egentligen något som heter ledig tid? : En kvalitativ studie om flexibelt arbete innan och under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Hallerstedt; Felicia Höglund; [2020]
  Nyckelord :flexibelt arbete; gränslöshet; tillgänglighet; familjeliv; krav; kontroll; socialt stöd; kris; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Flexibla arbetsarrangemang är en allt mer vanlig arbetsform idag och sägs generera en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Individen får relativt fritt bestämma över tid och rum för utförandet av arbetet vilket även sägs ge högre arbetstillfredsställelse till följd av friheten och förtroendet. LÄS MER

 2. 7. “Även om jag inte uppskattar att bli knackad på axeln så saknar jag ändå… Att bli knackad på axeln.” : - En kvalitativ intervjustudie om distansarbetets sociala arbetsmiljö under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Felicia Bladh; [2020]
  Nyckelord :Social work environment; Covid-19; Teleworking; Digital work; Deprivation theory; The Organizational Centaur; Social arbetsmiljö; Covid-19; Distansarbete; Digitalt arbete; Deprivationsteori; Den Organisatoriska Kentauren;

  Sammanfattning : This study examines employees who, during the spread of the Covid-19 virus, have had to switch from working in the workplace to digital teleworking. The aim of the study is to achieve a deeper understanding of how the informants are experiencing their social work environment in digital teleworking, by examining how they experience their relationships with colleagues, managers and cohabitants, as well as how they experience their organizations’ handling of the social work environment. LÄS MER

 3. 8. Det är kul att labba, men that´s it! : En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Susanne Bromander; [2020]
  Nyckelord :Kemi; motivation; intresse; lärare; elev; förälder; hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnetkemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna harstuderats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet. LÄS MER

 4. 9. Läsinlärningen : En studie om elevernas läsinlärning och lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Pettersson; [2020]
  Nyckelord :läsinlärning; lässvårigheter; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ett bredare lärarperspektiv om hur några lärare från förskoleklassen upp till årkurs 3 arbetar med läsinlärningen samt hanteringen av de svårigheter som kan uppkomma i samband med inlärningen. Den metod som har använts är surveyundersökning via mejl på grund av den rådande pandemin COVID-19. LÄS MER

 5. 10. Övergång till distansarbete - Kommer det att påverka kundrelationer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pawel Gieda; Karina Wisniewska; [2020]
  Nyckelord :B2B; distansarbete; kundrelationer;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som har vuxit ständigt fram de senaste decennierna och som förväntas att öka mer inom den närmaste framtiden. Fenomenet kan påverka individer och organisationer på ett antal olika sätt och kan medföra både positiva och negativa effekter. LÄS MER