Sökning: "hemlöshet psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden hemlöshet psykologi.

 1. 1. Boendets villkor : Tankar och reflektioner runt boendefrågor från människor i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Magnus Bylund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frivilligorganisationer som utanförskapets förlängdaarm eller väg till socialt medborgarskap? : En fallstudie om personals uppfattningar av ideelltarbete mot akut hemlöshet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; [2019]
  Nyckelord :acute homelessness; day centres; social citizenship; recognition; staff; akut hemlöshet; frivilligorganisationer; socialt medborgarskap; erkännande; personal;

  Sammanfattning : Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senastedecennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster föratt stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska ochgynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. LÄS MER

 3. 3. I andras ögon : En kvalitativ diskursanalys av dagspressens rapportering av hemlöshet ur ett genusperspektiv år 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Amanda Isaksson; Vanessa Toldo; [2016]
  Nyckelord :Homeless; Homeless woman; Homeless man; Media; Genus theory; Discourse analysis; Hemlös; Hemlös kvinna; Hemlös man; Media; Genusteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how two of Sweden's largest newspapers wrote about homeless men and women. This was done by analyzing the approach to homelessness and homeless individuals from a gender perspective, by looking at how notions of homeless men and women appeared in texts. LÄS MER

 4. 4. Hur kan hemlöshet förebyggas? : En studie av ett samverkansprojekt för att förebygga hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Matilda Sundquist Boox; [2015]
  Nyckelord :Hemlöshet; samverkan; gräsrotsbyråkrater; välfärdsregimer; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En diskursanalys av hemlöshetens politik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna-Karin Axelsson; Angelica Wadström; [2014]
  Nyckelord :Homeless; media; discourse analysis; social construction; hemlös; media; diskursanalys; social konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort med syfte att identifiera diskurser i medias framställning av hemlösheten och de hemlösa samt att se om dessa diskurser har någon ideologisk grund. Tidigare forskning har visat på två huvudgrupper av diskurser där individens ansvar respektive samhällets ansvar ställs mot varandra. LÄS MER