Sökning: "hemlöshet"

Visar resultat 6 - 10 av 150 uppsatser innehållade ordet hemlöshet.

 1. 6. Akut hemlöshet i det offentliga rummet : – En kvalitativ intervjustudie om hemlösas syn på sin identite

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Daniel Carrillo Ottey; Helena Stjernholm; [2019]
  Nyckelord :social identitet; stigma; hemlöshet; gemenskap; staden; livsvärld; system; hälsa; offentliga rummet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Frivilligorganisationer som utanförskapets förlängdaarm eller väg till socialt medborgarskap? : En fallstudie om personals uppfattningar av ideelltarbete mot akut hemlöshet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; [2019]
  Nyckelord :acute homelessness; day centres; social citizenship; recognition; staff; akut hemlöshet; frivilligorganisationer; socialt medborgarskap; erkännande; personal;

  Sammanfattning : Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senastedecennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster föratt stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska ochgynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. LÄS MER

 3. 8. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 4. 9. "Jag trillade nog mellan stolarna" - Kvalitativ studie om vägarna in i och ut ur hemlöshet samt insatserna på vägen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Magnus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :homelessness; power; capital; interventions; life stories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this explorative study was to analyse five people’s life stories – in a city in the southern part of Sweden – regarding their own experiences of the way into homelessness and their views and experiences of support, assistance and treatment measures from social services, medical service and NGOs. The aim has also been to find out what kind of support and treatment measures the respondents were missing according to themselves. LÄS MER

 5. 10. Om Hysteri : – en sjuk kvinna eller/och en sjuk kultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Ivert; [2019]
  Nyckelord :Luce Irigaray; Studier i Hysteri; Feministisk Psykoanalys;

  Sammanfattning : Hysteri tillhör en av de mest omdebatterade diagnoserna i psykologins historia. Under några decennier kring förra sekelskiftet sysselsatte sjukdomen dåtidens främsta läkare. I Freuds välkända fallbeskrivningar framträder den hysteriska kvinnan som traumatiserad, både av sina minnen och av sina symtom. LÄS MER