Sökning: "hemlöshet"

Visar resultat 6 - 10 av 164 uppsatser innehållade ordet hemlöshet.

 1. 6. Housing First - A Multifaceted Experience - The Journey of Recovery Through the Support of Housing First

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Simon Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Homelessness; Housing First; Mental Illness; Recovery; Support;

  Sammanfattning : Bostad Först, en intervention som syftar till att lösa kronisk hemlöshet, har visat sig vara ett framgångsrikt och ekonomiskt hållbart alternativ under de senaste tre decennierna. Men i utvärderingarna nämns sällan erfarenheterna från boende inom Bostad Först och främst påverkan på deras återhämtningsprocess. LÄS MER

 2. 7. Social och strukturell hemlöshet : En problembeskrivande studie av Malmö kommuns arbete med hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anton Halvars Klintäng; Emma Lång; [2020]
  Nyckelord :Social homelessness; Structural homelessness; Municipal policy; Social hemlöshet; Strukturell hemlöshet; Kommunal policy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine Malmö Municipality’s strategies regarding counteracting social and structural homelessness, by describing and comparing the strategic differences between the two categories. We will do this mainly by performing a problem-based policy analysis of three municipal documents regarding the city’s homelessness problem. LÄS MER

 3. 8. Frivilliga organisationers arbete med hemlöshet i Sverige. : Personalens utgångspunkter i arbete med hemlösa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristian Söderberg; Ammar Noori; [2020]
  Nyckelord :hemlöshet; frivilligorganisationer; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka frivilliga organisationers arbete med hemlöshet i Sverige. Genom semi-strukturerade intervjuer med fyra socialarbetare som jobbar på frivilliga organisationer har vi samlat ihop information kring deras arbete. LÄS MER

 4. 9. Den strukturella hemlösheten : en kvalitativ innehållsanalys av Malmö stads styrdokument för arbetet med hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnea Bjurbäck; Alice Davidson Bask; [2020]
  Nyckelord :homelessness; governing; local policy; structurally homeless people; Social Sciences;

  Sammanfattning : Malmö city has decided to change their routines regarding aid to housing. The routines now contain a division between who is entitled to get aid from social services and who is not, that is between people in social homelessness and people in structural homelessness. Prior to the change, this division did not exist. LÄS MER

 5. 10. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER