Sökning: "hemmaplansmodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hemmaplansmodellen.

  1. 1. Hemmaplansmodellen - När principer möter verkligheten : En kvalitativ studie om barnkonventionen i en ishockeykontext

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Thomas Jansson; [2020]
    Nyckelord :barnkonventionen; delaktighet; Hemmaplansmodellen; ishockey;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur den svenska ishockeyrörelsen förhåller sig till barnkonventionens 12:e artikel, om barn- och ungdomars rätt till delaktighet vid verksamhetsbeslut. Inledningsvis analyseras Svenska Ishockeyförbundets förhållning i sakfrågan i form av en innehållsanalys över förbundets nya spelarutvecklingsguide Hemmaplansmodellen. LÄS MER