Sökning: "hemmasittare"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet hemmasittare.

 1. 1. Att skapa framgång och utveckling för hemmasittande ungdomar : En kvalitativ studie om hemmasittare i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gunnar Nordström; Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Hemmasittare; Umeå kommun; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar är något som blivit mer aktuellt på agendan i samhället under de senaste åren. Det har satts upp mål i både på lokal och nationell nivå i Sverige, samt på EU-nivå. LÄS MER

 2. 2. “Hade vi alla tagit en liten del av kakan så hade vi kunnat rädda fler”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Nilsson; Linnea Nylin; [2019]
  Nyckelord :BUP; Hemmasittare; Samverkan; Skola; Skolfrånvaro; Socialtjänst;

  Sammanfattning : I Sverige har vi skolplikt, trots detta är det 2000 barn och ungdomar som har sammanhängande ogiltig frånvaro. Dessa elever kallas för hemmasittare. Syftet med vår studie är att undersöka om och hur samverkan i skola, socialtjänst och BUP ser ut kring arbetet med hemmasittare samt hur de yrkesverksamma beskriver problemet hemmasittare. LÄS MER

 3. 3. "Löser vi problem med teknik istället för med mänsklig värme?" Sociala robotar och skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Hansson; Gunilla Sonesson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; remote students; information and communications technology; social robots; special education;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva vad ett antal lärare tänker kring hur en social robot skulle kunna underlätta skolsituationen för hemmasittare. Då det inte finns någon utbredd erfarenhet inom området utgår undersökningen från hur den sociala roboten fungerar för elever med hög frånvaro till följd av av sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2019]
  Nyckelord :schoolabsenteeism; phenomenology; skolfrånvaro; hemmasittare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är fenomenologi. LÄS MER

 5. 5. Samverkan kring hemmasittare : En kvalitativ studie om professionella aktörers samverkansarbete kring barn som inte går till skolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Annelie Andersson; Paulina Brabonjiqi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER