Sökning: "hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 2434 uppsatser innehållade ordet hemmet.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 2. 2. Den goda gemenskapen - får ungdomar den hemma i familjen? En analys av gemenskap, sociala band, grupptillhörighet och normbrytande beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Wulff; Agnes Frimell; [2021]
  Nyckelord :Community; social bonds; belong och belongingness; gemenskap; sociala band; gängtillhörighet; normbrytande beteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : People have a basic need to be part of a community, to feel group affiliation, and to establish stable social bonds with other people. This need is achieved by an individual being part of different group constellations. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas i samband med arbete från arbetstagarens hem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Wetterlundh; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöansvar; Hemarbete; Distansarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility the employer has for the working environment when the employee's workplace moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the employer's responsibility for the work environment when the work takes place from the employee's home. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maryam Mosaddegh Sedghi; [2021]
  Nyckelord :Keywords: cancer; experiences; healthcare professionals; home care; nurses; palliative care; patients.; Nyckelord: cancer; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterskor; sjukvårdspersonal; upplevelser.;

  Sammanfattning : Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - En rättsvetenskaplig studie om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete som sker hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hilde Brümmer; Sanna Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; distansarbete; covid-19; hemarbete; flexibelt arbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kontorsarbete har som en följd av digitaliseringen och covid-19-pandemin flyttat från arbetsgivarens lokaler till hemmet, vilket har förändrat förutsättningarna för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. LÄS MER