Sökning: "hemodialys"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet hemodialys.

 1. 1. Att leva med hemodialys vid kronisk njursjukdomEtt patientperspektiv : Living with hemodialysis with chronic kidney disesaseA patient perspective

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joel Wramneby; Carl Hagström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att gå i hemodialys : Litteraturstudie om patienters vardag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klara Vester; Amanda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :hemodialys; upplevelse; patient; kronisk njursvikt;

  Sammanfattning : Background: The kidneys have three important tasks in the body, when these three functions break down it is called kidney failure. To survive when the kidneys break down you need dialysis treatment or transplantation. Hemodialysis is a time-consuming treatment who includes several hours every week. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonna Äikäs; Kamwesay Mayrich; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; hemodialys; kronisk njurinsufficiens; litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hemodialys ur patienters perspektiv : Erfarenheter från vardagen - en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Adaption; daily life; haemodialysis; limitation; patient’s perspective; Anpassning; begränsning; hemodialys; patientperspektiv; vardagen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemodialys är en behandling som är aktuell vid kronisk njursvikt då njurarnas renande funktion ej längre fungerar och behöver ersättas. Behandlingen är tidskrävande och påverkar patienten både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsinterventioner för att lindra symtom vid hemodialys - Fatigue och klåda : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Mulikova; Hanna Wallsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Antalet patienter som behandlas med hemodialys har ökat de senaste 20 åren i Sverige. Hemodialys kan medföra symtom som påverkar livskvaliteten hos patienten. Detta kräver att sjuksköterskan har kompetens om hur symtomen lindras och hur hälsan främjas hos patienten. LÄS MER