Sökning: "hemodialysis"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet hemodialysis.

 1. 1. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. När livet sätts inom parentes : En litteraturstudie om att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Aresköld; Anna Norberg; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; experience; hemodialysis; Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (uremi) är ett av världens största hälsoproblem. I Sverige tillkommer cirka 1100 personer varje år som är i behov njurtransplantation eller dialysbehandling. Vid kronisk njursvikt genomgår personen behandling tre till fyra gånger i veckan och är uppkopplad till en dialysmaskin i fyra till fem timmar per gång. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse i samband med dialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandi Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Renal insufficiency; renal replacement therapy; sense of coherence; hemodialysis and peritonealdialysis; Njurinsufficiens; renal ersättningsterapi; känsla av sammanhang; hemodialys och peritonealdialys.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dialysbehandling är en livslång behandling och kräver att patienten följer upp behandlingsrytmen för att kunna uppnå högsta möjliga livskvalitet. Olika livsförändringar uppstår i samband med uppkomsten av njurinsufficiens och påbörjad dialysbehandling. Livet med dialys innebär ofta ett helt nytt liv för patienterna. LÄS MER

 4. 4. Patienter med kronisk njursvikt och deras upplevelser av att leva med hemodialys : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ingela Rensbo; Rasmus Salin; [2019]
  Nyckelord :Living with; Chronic kidney disease; Hemodialysis; Experiences.; Att leva med; Kronisk njursvikt; Hemodialys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Njurarnas huvudfunktioner har en vital roll och är en förutsättning till att upprätthålla kroppens balans. Kronisk njursvikt orsakar en kraftig reducering av funktionerna och i värsta fall kan njurarna helt sluta att fungera. Tillståndet leder till döden om inte dialysbehandling eller njurtransplantation genomförs. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av stöd hos patienter som behandlas med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Christel Morales Morales; Karina Arrieta Paima; [2018]
  Nyckelord :Hemodialysis; patients; support; experience; Hemodialys; patienter; stöd; erfarenhet;

  Sammanfattning : Hemodialysbehandling innebär omfattande omställningar för patienter. Livet ställs på ända och kan endast hållas ihop med hjälp av stöd i olika former. Patientens behov av stöd skiftar beroende på situation och över tid, varför det är viktigt att stödet är kontinuerligt och behovsbaserat. LÄS MER