Sökning: "hemodialysis"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet hemodialysis.

 1. 1. En chans att få leva och fortsätta sitt liv : Personers upplevelse av att leva med hemodialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Philaiphon Chuenjai; Malin Sandberg; [2021]
  Nyckelord :hemodialysis; experience; end stage renal disease ESRD ; Hemodialys; kronisk njursvikt i slutstadiet; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Faktorer som bidrar till fatigue hos patienter som mottar hemodialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victor Fredriksson; Nataša Pljevaljčić; [2021]
  Nyckelord :Fatigue; Hemodialysis; Adults; Trötthet; Hemodialys; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett internationellt problem som ökat i prevalens de senaste decennierna. Vid kronisk njursvikt försämras njurarnas filtrationsförmåga och den optimala behandlingen är njurtransplantation, annars behövs hemodialysbehandling för att rena blodet från avfallsprodukter som njurarna vanligtvis skulle rena. LÄS MER

 3. 3. LIVET MED HEMODIALYSBEHANDLING : en kvalitativ litteraturöversikt om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sonja Krejlgaard; Rola Yacoub; [2021]
  Nyckelord :Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse; dagliga liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemodialys är en gynnande behandling för patienter med kronisk njursvikt. Den ersätter patientens nedsatta njurfunktion. Behandlingen kräver patientens regelbundna vistelse på sjukhuset. Följaktligen kommer patientens dagliga liv påverkas och begränsas i stor omfattning. LÄS MER

 4. 4. Leder supplementering med CoQ10 till minskad oxidativ stress hos patienter med hemodialys? En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anette Larsson; Angelica Arvidsson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Oxidativ stress; CoQ10; terminal njursvikt; hemodialys; Oxidative stress; CoQ10; end stage renal disease ESRD ; hemodialysis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder supplementering med CoQ10 till minskad oxidativ stress hos patienter med hemodialys? En systematisk översiktsartikelFörfattare: Angelica Arvidsson, Anette Larsson Handledare: Ingrid Larsson Examinator: Anna Winkvist Program: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2019-05-29Bakgrund: Oxidativ stress är vanligt förekommande hos patienter med terminal njursvikt och är förenligt med ökad kardiovaskulär risk. Det är därför angeläget att identifiera terapier som reducerar oxidativ stress, och därigenom har potential att förbättra kardiovaskulära utfallsmått hos patienter med hemodialys. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hemodialys vid kronisk njursjukdomEtt patientperspektiv : Living with hemodialysis with chronic kidney disesaseA patient perspective

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joel Wramneby; Carl Hagström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER