Sökning: "hemodialysis"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet hemodialysis.

 1. 1. Att leva med hemodialys vid kronisk njursjukdomEtt patientperspektiv : Living with hemodialysis with chronic kidney disesaseA patient perspective

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joel Wramneby; Carl Hagström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att gå i hemodialys : Litteraturstudie om patienters vardag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klara Vester; Amanda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :hemodialys; upplevelse; patient; kronisk njursvikt;

  Sammanfattning : Background: The kidneys have three important tasks in the body, when these three functions break down it is called kidney failure. To survive when the kidneys break down you need dialysis treatment or transplantation. Hemodialysis is a time-consuming treatment who includes several hours every week. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsinterventioner för att lindra symtom vid hemodialys - Fatigue och klåda : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Mulikova; Hanna Wallsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion Antalet patienter som behandlas med hemodialys har ökat de senaste 20 åren i Sverige. Hemodialys kan medföra symtom som påverkar livskvaliteten hos patienten. Detta kräver att sjuksköterskan har kompetens om hur symtomen lindras och hur hälsan främjas hos patienten. LÄS MER

 4. 4. Att leva under samma tak som sin dialysmaskinEn litteraturstudie om patienters erfarenheter av hemodialys i hemmet : Living under the same roof as your dialysis machine A literature study about patients experience of hemodialysis at home

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Carlsson; Agnes Simón; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER