Sökning: "hemp"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet hemp.

 1. 1. Abaca in the Philippines, an overview of a potential important resource for the country : Relating the tensile strength of the single fiber to the microfibrilar angle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Victor Waller; Astrid Wilsby; [2019]
  Nyckelord :Abaca; fiber; renewable materials; Manila hemp; Industrial crops; Tensile strength;

  Sammanfattning : Due to environmental concerns and to the limited amount of fossil fuel in the world theinterest in using renewable material has been and will continue to be on the rise. With theincreasing demand for renewable materials such as bio-based fibers, the research aroundnatural fibers is intensifying. LÄS MER

 2. 2. ”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; kvinnliga poliser; mansdominerat yrke; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). LÄS MER

 3. 3. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 4. 4. The history of European hemp cultivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Mimmi Schroeder; [2019]
  Nyckelord :Cannabis sativa; hemp; cultivation; Europe; pollen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Humans and hemp (Cannabis sativa) have an ancient relationship, dating back to the beginning of recorded history. Nevertheless, controversy surrounds the antiquity of the plant. LÄS MER

 5. 5. Investigating the performance of hempcrete as an option for retrofitting masonry buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Henry Lanham; [2019]
  Nyckelord :Hempcrete; lime-hemp Miljöbyggnad; moisture safety; future climate; energy use; mould risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One fifth of the energy consumed by buildings in Sweden is by those built before 1945, many of them constructed from solid masonry walls. Improving their heating energy consumption is a challenge we must face in light of human’s impact on climate change as well as increasing energy costs. LÄS MER