Sökning: "hemp"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet hemp.

 1. 1. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 2. 2. The applicability of agricultural fibres in industrial cleaning cloths : in the aspects of processability and sustainability

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Liv Walker; Karin Essén; [2020]
  Nyckelord :Nonwoven; Industrial cleaning cloth; Agricultural fibres; Bast fibres; Polyester; Single-use; Nonwoven; Industriella rengöringsdukar; Naturliga fibrer; Bastfibrer; Polyester; Engångsartiklar;

  Sammanfattning : This study has its background in the EU directive, the ‘Single-Use Plastics Directive’. The directive was initiated due to the environmental impacts that the oceans suffer due to plastic waste. The directive presents the most common single-use products found as waste in the oceans, including wipes and cloths. LÄS MER

 3. 3. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Helena Edén; [2020]
  Nyckelord :naturfiber; bastfiber; enzymatisk rötning; cottonisering; textilåtervinning;

  Sammanfattning : Textilproduktionens största belastningsområden på miljön är kemikalieanvändning, vattenförbrukning och utsläpp från transporter, och efterfrågan på mer närproducerade material, såsom hampa, ökar. Producenter som vill utnyttja hampans olika delar, däribland fibrer, möter ofta hinder relaterade till att processindustri och kvalitetsspecifikationer saknas. LÄS MER

 4. 4. Utilization of Hempseed Press Cake: Optimization of Protein Isolation and Ice Cream Formulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Erica Forsén; [2020]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hempseeds, a by-product from hemp fiber production, have a very good nutritional profile, both for essential fatty acids and amino acids, increasing the interest to use hempseeds as a food source. The aims of this project were to optimize the extraction of proteins from hempseed press cake, characterize the functions of the proteins and determine if an ice cream formulation can be created. LÄS MER

 5. 5. Abaca in the Philippines, an overview of a potential important resource for the country : Relating the tensile strength of the single fiber to the microfibrilar angle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Victor Waller; Astrid Wilsby; [2019]
  Nyckelord :Abaca; fiber; renewable materials; Manila hemp; Industrial crops; Tensile strength;

  Sammanfattning : Due to environmental concerns and to the limited amount of fossil fuel in the world theinterest in using renewable material has been and will continue to be on the rise. With theincreasing demand for renewable materials such as bio-based fibers, the research aroundnatural fibers is intensifying. LÄS MER