Sökning: "hempcrete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet hempcrete.

 1. 1. Innovation Adoption for Eco Materials in the Construction Industry in Sweden: How Three Players Can Actively Foster the Adoption Process - A Case Study on the Material Hempcrete with the Company House of Hemp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Marija Jefimova; Sophia Tafertshofer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Swedish construction industry; innovation adoption; hempcrete; eco material;

  Sammanfattning : The construction industry is currently experiencing environmental problems associated withgreenhouse gas emissions, in particular due to the extensive use of unsustainable materials. Inthis regard, the industry is in need of alternative solutions, one of which is the introduction ofinnovative green materials. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkansanalys i byggskedet : Tre olika ytterväggskonstruktioner i tre olika städer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sofia Johansson; Tilda Holst; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys LCA ; Klimatpåverkan; Utfackningsvägg; IsoTimber; Hampakalk;

  Sammanfattning : Byggandet̊ i Sverige ligger på en hög nivå som inte varit aktuell sedan Miljonprogrammet byggdes på 70-talet. Att kombinera hög byggtakt med Sveriges klimatmål, som innefattar noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, är en utmaning som ställer högre krav på hållbara lösningar. LÄS MER

 3. 3. Circular economy and Life cycle assessment of building materials: Glimåkra eco-village

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Zahabia Gandhi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Life cycle assessment; Environmental impact of building materials; Reusing materials; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building industry is continuously adapting to the changing needs and demands. The rise in emissions, depletion of resources and accumulating waste are some of the important problems that have to be addressed by architects all over the world today. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av klimatpåverkan från Lime hempcrete och Träull i bullerskärmar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Malin Frisk Travaglia; Marcus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Lime hempcrete; Träullit; LCA; koldioxidbindning; Bullerskärm;

  Sammanfattning : Byggbranschen står för ca 20 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter och Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det behöver därför göras något för att minska utsläppen. LÄS MER

 5. 5. Investigating the performance of hempcrete as an option for retrofitting masonry buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Henry Lanham; [2019]
  Nyckelord :Hempcrete; lime-hemp Miljöbyggnad; moisture safety; future climate; energy use; mould risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One fifth of the energy consumed by buildings in Sweden is by those built before 1945, many of them constructed from solid masonry walls. Improving their heating energy consumption is a challenge we must face in light of human’s impact on climate change as well as increasing energy costs. LÄS MER