Sökning: "hemsida"

Visar resultat 1 - 5 av 894 uppsatser innehållade ordet hemsida.

 1. 1. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fanny Schmidt-Fahlén; Sara Szepanski; [2020-01-08]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; värdegrund; lärande; utveckling; pedagogisering; förskolning; skolifiering; helhetssyn; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. LÄS MER

 3. 3. H&M:s kommunikation kring klimatfrågor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elin Olausson; Maja Van Der Vliet Brogårdh; Johanna Frank; [2020]
  Nyckelord :Klimat; CSR; hållbarhet och miljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen H&M:s sociala ansvarstagande är skriven av Elin Olausson, Maja Brogårdh och Johanna Frank vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. I uppsatsen har det gjorts en kvalitativ innehållsanalys med syfte att studera hur H&M använder sig av CSR för att bemöta miljö- och klimat-relaterad kritik mot företaget och klädindustrin. LÄS MER

 4. 4. Tiden inför inskolning i förskolan : förstagångsföräldrars uppfattningar inför inskolning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Agneta Nilsson; Linda Wehner; [2020]
  Nyckelord :Fenomenografisk ansats; förskola; inskolningsmetoder; förstagångsföräldrar; uppfattningar; anknytning; relationer;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om tiden inför inskolningen i förskolan. Syftet med studien är att ur ett föräldraperspektiv synliggöra vilka uppfattningar och förväntningar förstagångsföräldrar har kring information och förberedelser inför inskolningen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Vårdade vårdtexter : En analys av 1177 Vårdguidens webbtexter med avseende på klarspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :1177 Vårdguiden; klarspråk; vårdtext; riktlinjer;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråket i de tre mest besökta texterna från 1177 Vårdguidens hemsida, 1177.se. De tre texterna är vårdtexter riktade till en bred målgrupp, och deras syfte är att underrätta läsaren om olika sjukdomar och besvär samt se till att denne kan ta ett välinformerat beslut vid hanteringen av dessa. LÄS MER