Sökning: "hemsidor"

Visar resultat 1 - 5 av 992 uppsatser innehållade ordet hemsidor.

 1. 1. ”Från att knappt ta sig igenom kurserna till att lyssna och hänga med i allting” : Hur Jönköping University kommunicerar tillgängligheten till talböcker - påverkar det hur studenter med läsnedsättningar upplever tillgången?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Arvid Roos Isaksson; [2023]
  Nyckelord :Audiobooks; Legimus; Power; Norms; Isolation; Deviations; Foucault; Qualitative analysis; Talböcker; Legimus; Makt; Normer; Utanförskap; Avvikelser; Foucault; Tematisk metod;

  Sammanfattning : För studenter på universitet och högskolor med funktionsnedsättningar i form av lässvårigheter, såsom till exempel dyslexi och ADHD, kan tillgången till kurslitteratur i form av talböcker innebära att de får samma möjlighet som övriga studenter att delta fullt ut i studierna och slutföra sina studier. I Sverige har studenter med funktionsnedsättningar på universitet och högskolor rätt till särskilt stöd under studierna, såsom att få kurslitteratur inläst i talboksformat. LÄS MER

 2. 2. Att söka information om medlemskap på hemsidan : Hur Svenska kyrkan och Katolska kyrkan presenterar sig på sina hemsidor och hur de kan förstås av en nybörjare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Malin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Katolska kyrkan; hemsida; nybörjare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur vi pratar om det förändrade underlivet : En komparativ studie av diskurser om kvinnlig könsstympning och labiaplastik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Nikol Cekredzi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera de olika diskurserna om kvinnlig könsstympning och det västländska fenomenet kosmetisk könskirurgi genom att undersöka antropologiska artiklar, granska hemsidor och en intervju. Genom att använda de teoretiska begreppen rationalitet, renhet, social sturktur och kropp, syftar uppsatsen till att förstå varför det finns ett annat förhållningssätt till ritualen könsstympning än till den kosmetiska könsoperationen, oavsett likheterna mellan ingreppen. LÄS MER

 4. 4. Towards Realistic Datasets forClassification of VPN Traffic : The Effects of Background Noise on Website Fingerprinting Attacks

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Sandquist; Jon-Erik Ersson; [2023]
  Nyckelord :Data collection; Website fingerprinting; dataset; traffic analysis; VPN; encrypted traffic; machine learning; deep learning; network measurements; twitch; Datainsamling; Profilering av hemsidor; dataset; trafikanalys; VPN; krypterad trafik; maskininlärning; djupinlärning; nätverksmätningar; twitch;

  Sammanfattning : Virtual Private Networks (VPNs) is a booming business with significant margins once a solid user base has been established and big VPN providers are putting considerable amounts of money into marketing. However, there exists Website Fingerprinting (WF) attacks that are able to correctly predict which website a user is visiting based on web traffic even though it is going through a VPN tunnel. LÄS MER

 5. 5. LED-armband för festival-användning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnéa Petersson; Sofia Ramserdal; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spektrer är ett nystartat företag som skapar musikfestival-tillbehör. Deras teknik handlar om att låta produkten reagera på ljudet i realtid och skapa en ljusupplevelse med hjälp av LED-lampor. LÄS MER