Sökning: "hemsidorna"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet hemsidorna.

 1. 1. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Stöd till anhörigvårdare - en dokumentstudie om vilket stöd som finns att få som anhörigvårdare till äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Davidsson; Sonja Tamme; [2022]
  Nyckelord :anhörigkonsulent; anhörigstöd; anhörigvårdare; demenssjukdom;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka Sveriges kommuners hemsidor angående information omvilket anhörigstöd som erbjuds till dem som vårdar äldre demenssjuka. Staten är tydligmed att anhörigstöd är ett prioriterat område, men ansvaret för utförandet åläggskommunerna. LÄS MER

 3. 3. Träning för alla - eller? En kritisk diskursanalys av kommunikationen hos svenska gymkedjor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elise Engström; [2022]
  Nyckelord :critical discourse analysis; fitness; group identity; gym; physical activity; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kritisk diskursanalys utforska vilka diskurser som tar plats i kommunikationen hos svenska gymkedjor samt vilka sociala strukturer i relation till träning och fysisk aktivitet de bidrar till att skapa och/eller reproducera. Det insamlade materialet bestod av det visuella materialet på hemsidorna hos Sveriges fem största gymkedjor, vilket analyserades med hjälp av ett analysschema där pågående diskurser identifierades och vidare analyserades. LÄS MER

 4. 4. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram. Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitet Metod: Kritisk retorikanalys Material: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektive företagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i NO och SO : En jämförelse av tryckta och digitala läromedel med hjälp av tre undervisningstraditioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Byberg; Alina Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Den faktabaserade undervisningstraditionen; den normativa undervisningstraditionen; den pluralistiska undervisningstraditionen; hållbar utveckling; läromedel;

  Sammanfattning : Som framtida verksamma lärare har det varit intressant att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i tryckta respektive digitala läromedel för SO-, och NO-, ämnen i mellanstadiet. För att ta reda på detta genomförde vi en läromedelsanalys av relevanta läromedel för att ta reda på vad som skiljer sig innehållsmässigt i texten utifrån de tre undervisningstraditionerna för miljö,- och hållbarhetsundervisning samt se hur stor del, procentuellt, hållbar utveckling tog upp utav det totala antalet sidor i diverse läromedel. LÄS MER