Sökning: "hemsjukvård lagar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hemsjukvård lagar.

 1. 1. Hur samverkan mellan primärvård och hemsjukvård fungerar i praktiken : Sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Vanessa Pascolo; Ilda Agovic; [2018]
  Nyckelord :Care coordination; collaboration; home health care; nurses’ experiences; primary care;

  Sammanfattning : Background: During the last decades, advancements has been made in medicine and medical technology which has made it possible to care for elderly persons with multi morbidity in their own homes. The fact that the average length of in-hospital stay has become shorter is also a factor in that home health care has become more common. LÄS MER

 2. 2. Övervikt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning- en balansgång mellan självbestämmande och hälsomål : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom LSS

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carita Appelkvist; Linnéa Winckler; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; intellektuell funktionsnedsättning; övervikt; hälsa; intervjuer; kommun; hållbarhet;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en sårbar grupp i samhället med mer övervikt och psykisk ohälsa. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för en rad sjukdomar och den självupplevda hälsan är 10 gånger sämre än bland normalbefolkningen. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering inom kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Voutsinas; [2015]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenhet; delegering; undersköterska; kommunal hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av medicindelegeringar är stort inom den kommunala hemsjukvården. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering till undersköterskor i kommunal hemsjukvård. Metod: Datamaterial inhämtades med intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans delegeringar till vård- och omsorgspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann Grimbeck; Charlotta Simonson; [2013-01-25]
  Nyckelord :Delegering; patientsäkerhet; ansvar; hemsjukvård; kommunal vård och omsorg; sjuksköterskor; vård- och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Inom den kommunala hemsjukvården delegeras flera hälso- och sjukvårdande vårduppgifter till både utbildad och outbildad vård- och omsorgspersonal. Bakgrund Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård när den ges i patienters bostad, eller motsvarande, och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation mellan den somatiska vården och hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Andersson; Marie Nilsson; [2010]
  Nyckelord :kommunikation; utskrivningsprocess; hemsjukvård; sjukhus; kultur; organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika författningar och lagar reglerar vården. Hemsjukvården tar över efter utskrivning från sjukhuset. För en bra utskrivningsprocess är det viktigt med en god kommunikation mellan dessa två organisationer. LÄS MER