Sökning: "hemsjukvård och distriktssköterskans upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden hemsjukvård och distriktssköterskans upplevelse.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
  Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

  Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER

 2. 2. Distriktssjuksköterskans upplevelse av att förmedla trygghet hos patienten vid livets slutskede i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rana AbouTouk; Maria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :patient; trygghet; livets slutskede; distriktssköterska; hemsjukvård; närstående;

  Sammanfattning : Syftet var att belysa distriktssköterskans upplevelse av att förmedla trygghet till patienten vid vård i livets slutskede. Patienterna som vårdas i livets slutskede bor i ordinärt boende. I hemsjukvård ingår vård vid livets slutskede där symtomlindring är den vård som eftersträvas. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margareta Darnolf; Stina Jorfors; [2018]
  Nyckelord :distriktssköterska; hemsjukvård; hemtjänstpersonal; intervju; ledarskap;

  Sammanfattning : Hemsjukvården utvecklas i takt med ett ökat vårdbehov i samhället och blir en alltmer komplex verksamhet. I hemsjukvården har distriktssköterskan ett ansvar i att leda, undervisa och stödja hemtjänstpersonal så att en kvalitativ vård bedrivs i hemmet. LÄS MER

 4. 4. ”Både natt och dag” : anhörigas upplevelse av att vårda i livets slut i hemmet med stöd av hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margareta Sternmarker; Maria Tarvis; [2018]
  Nyckelord :stöd; anhöriga; närstående; vård i livets slut; hemsjukvård; distriktssköterska; hemmet;

  Sammanfattning : Kommunerna har skyldighet att ge stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Men då samhällets resurser minskar får de anhöriga ta ett allt större ansvar. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en närstående i livets slut med stöd av hemsjukvården. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lena Jonasson; Camilla Naurin; [2017]
  Nyckelord :distriktssköterska; hemsjukvård; läkemedelsdelegering; helhetsansvar;

  Sammanfattning : För att möta ett växande vårdbehov har hemsjukvården utvecklats till en alltmer komplex verksamhet. I takt med ett allt bredare sjukdomspanorama i patientens hem ställs högre krav på vårdpersonalen inom hemsjukvården. Distriktssköterskan har ett helhetsansvar i hemsjukvården att leda vården så att den blir god och säker. LÄS MER