Sökning: "hemsjukvård vid cancer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hemsjukvård vid cancer.

 1. 1. Hemma är jag fortsatt trött, men jag är hemma : Patienters upplevelser av att vårdas hemma i livets slut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Hultin; Lina Millevik; [2018]
  Nyckelord :bloggar; kvalitativ innehållsanalys; livets slut; obotlig cancer; palliativ vård; patientens upplevelse; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltfler patienter i Sverige väljer att vårdas hemma i livets slut. Vården ska vara av samma kvalitet oavsett vårdform, och denna vård ska ges med värdighet och respekt för den enskilda människans integritet, likväl i livets slut som när döden inträffat. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ sårinfektion efter rektumamputation - Patientens upplevelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristin Andersson; Karin Hassel; [2014-07-03]
  Nyckelord :Postoperativ sårinfektion; rektumamputation; patientupplevelser; Postoperative wound infections; proctectomy; patient experiences;

  Sammanfattning : Background: Poor perineal wound healing and infections after proctectomy surgery, affect a significant proportion of physical and psychological morbidities such as pain, leakage and abscesses. In its lengthening some of these symptoms will lead to extended periods of hospitalization. LÄS MER

 3. 3. Närståendes behov av stöd inom den onkologiska slutenvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alvarsson Stina; Maria Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :Cancer; Palliative; Next-of-kin; Support; Cancer; Palliativ; Närstående; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas mer än 50000 personer av cancer varje år. Ca 35 % av all cancer går inte att bota, och vården blir palliativ. Även de närstående påverkas, och är i behov av stöd från sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Närståendes behov av stöd vid vård i hemmet av vuxna cancersjuka i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Carina Rydsten; Åsa Wester; [2012]
  Nyckelord :Palliative care; Relative; Home care; Support; Cancer; Palliativ vård; Närstående; Hemsjukvård; Stöd; Cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett växande antal svårt cancersjuka människor föredrar att vårdas i hemmet. Närstående är en självklar del av modern palliativ vård, och det är en central uppgift för den palliativa vården att stödja även dem. LÄS MER

 5. 5. Patienters, anhörigas och professionella vårdares perspektiv på hemsjukvård vid livets slut : litteraturstudie med inriktning på vård av personer med vanver

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Helen Ferm; Tina Sonesson; [2004]
  Nyckelord :hemsjukvård; vård i livets slutskede; cancer;

  Sammanfattning : Forskning visar att få personer har möjligheten att få välja att dö i sina egna hem. De viktigaste faktorerna som inverkar på möjligheten att få vårdas hemma är tillgång till anhöriga och personella resurser. Patienter och anhöriga måste kunna känna sig trygga i hemmet och att de resurser som behövs finns tillgängliga. LÄS MER