Sökning: "hemsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 624 uppsatser innehållade ordet hemsjukvård.

 1. 1. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Karlsson; Sarah Palm Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :Children; Experiences; Nurse; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 2. 2. Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlott Carlsson; Tolulope Eunice Sanusi; [2022]
  Nyckelord :COPD; district nurses; experience; home health care; palliative care; quality of life; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; KOL; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan mellan hemsjukvård och primärvård : Gällande sår hos patienter med diabetes - Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Petersson; Mi Segerström; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; diabetes; experience; nurse; wounds; Diabetes; samverkan; sjuksköterska; sår; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes ökar i förekomst i hela världen, både typ 1 diabetes och  typ 2 diabetes. Många personer med diabetes får komplikationer av sin sjukdom och vanligast är fotkomplikationer främst i form av sår. LÄS MER

 5. 5. Får jag lov att komma in? : När patientens hem blir sjuksköterskans arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Natalie Bergman; AnnaKarin Wilkinson; [2022]
  Nyckelord :psykiatri; psykiatrisk hemsjukvård; livsvärld; hälsa; psykisk hälsa; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans arbetsmiljö; socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem såväl som ett stort lidande för den enskilda individen. Många som lider av långvarig psykisk ohälsa är i behov av hemsjukvård där sjuksköterskan har en viktig roll i att vårda och stötta patienten till hälsa. LÄS MER