Sökning: "hemsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet hemsjukvård.

 1. 1. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maryam Mosaddegh Sedghi; [2021]
  Nyckelord :Keywords: cancer; experiences; healthcare professionals; home care; nurses; palliative care; patients.; Nyckelord: cancer; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterskor; sjukvårdspersonal; upplevelser.;

  Sammanfattning : Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med diabetes i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Bengtsson; Camilla Sörman; [2020-08-10]
  Nyckelord :Sjuksköterska; hemsjukvård; diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor med diabetes ökar samtidigt som befolkningen blir äldre och därmed inte alltid klarar av att sköta sig själva fullt ut längre. Det innebär att de kan behöva hjälp med vård och omvårdnad av hemsjukvårdens sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården : En litteraturstudie ur vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrik Bohnsack; Edith Landbris; [2020]
  Nyckelord :Vårdpersonal; hemsjukvård; palliativ vård; erfarenhet; svårighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är cirka 70 000 personer som årligen är i behov av palliativ vård i Sverige. Den palliativa vården bedrivs inte som det önskas och vårdpersonalen har stora svårigheter att förstå vad palliativ vård är och vad denna typ av vård innebär. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenheter av att delegera läkemedel i hemsjukvården : Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Elisabeth Lidevi; Vangie Franzén; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; läkemedelsdelegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; vårdpersonal; erfarenheter;

  Sammanfattning : Vård i hemmet har ökat då andelen äldre i samhället ökat, vilket i sin tur innebär ett ökat behov av distriktssköterskan i hemsjukvården. Många som är inskrivna i hemsjukvården behöver hjälp med hantering av läkemedel och detta är en uppgift som delegeras till vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med bensår i hemsjukvård En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Agneta Karmfalk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER