Sökning: "hemsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 689 uppsatser innehållade ordet hemsjukvård.

 1. 1. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med palliativa vårdbehov i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jovana Kljajic; Lisa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Erfarenheter; hemsjukvård; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 70000–75000 människor i behov av palliativ vård. Idag vårdas allt fler personer i sina hem under livets slutskede. Sjuksköterskor bör tillgodose patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Kasper Dahlberg; [2023-12-22]
  Nyckelord :VRI; Smittskydd och vårdhygien; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en infektion relaterad till en vårdåtgärd som om den är undvikbar är en vårdskada. VRI orsakar onödigt patient lidande, längre vårdtider och ökade ekonomiska kostnader för vården. Hemsjukvård är idag en vanlig vårdform och antas växa de kommande åren. LÄS MER