Sökning: "hemslöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet hemslöjd.

 1. 1. I kvinnors händer - En jämförande diskursanalys av hemslöjdsrörelsen före och efter 1960-och 1970-talets feministiska våg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liv Boucht Sahlin; [2019]
  Nyckelord :1960-och 1970-talet; diskursanalys; emancipation; feminism; hemslöjd;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks hur konflikten mellan hemslöjd som emancipatorisk strategi och den feministiska diskursen tog sig uttryck i tidskrifterna Hemslöjden och Hertha under tidsperioden 1960-och 1970-talet. För att få svar på detta undersöks hur man talade om hemslöjd och hemarbete i tidskriften Hertha, ifall hemslöjdsdiskursen blivit influerad av den feministiska diskursen och om detta går att urskilja i tidskriften Hemslöjden, samt om en förändring i hemslöjdsdiskursen kan urskiljas genom en jämförelse av denna innan och efter den feministiska vågen. LÄS MER

 2. 2. VARFÖR SLÖJDAR DU? En kvalitativ studie om anledningarna till varför människor idag väljer att slöjda.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Åsa Palmer; [2018-06-14]
  Nyckelord :immateriellt kulturarv; handicraft; DIY; praktisk kunskap; hemslöjd;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2018, 180 hpGrundnivå2018:33.... LÄS MER

 3. 3. Slöjd för alla : en fenomenografisk analys och komparativ studie av Hemslöjdens butik och Svensk Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

  Författare :Frida Nyman; [2018]
  Nyckelord :storytelling; Slöjd; hemslöjd; fenomenografi; försäljning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka en del av faktorerna som ledde till att Stockholms läns hemslöjdsförenings butik Hemslöjdens butik avvecklades. Genom fenomenografisk intervju som metod görs en komparativ studie mellan Hemslöjdens butik och butiken Svensk Hemslöjd om faktorerna bakom avvecklingen. LÄS MER

 4. 4. ”Ett arv från mor och mormor” : En undersökning av Lisa Johanssons konst och konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emelie McBay; [2018]
  Nyckelord :Lisa Johansson; textilkonst; tradition; Västerbotten; material; ullmosaik; kronotorpare;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker tre utvalda offentligt tillgängliga verk av konstnären Lisa Johansson för att försöka utöka kunskapen kring dennes konstnärskap. Detta med särskilt fokus på material och den unika teknik hon använde sig av. LÄS MER

 5. 5. Varför slöjdar människor? : Drivkrafter till att slöjda undersöks genom textanalys av tidskriften Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Wiberg Kristin; [2016]
  Nyckelord :sloyd; crafts; DIY; media; driving forces; practical knowledge; wellbeing; slöjd; konsthantverk; DIY; praktisk kunskap; bevara kunskap; välmående; drivkrafter; media;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utforska och belysa fenomenet att slöjda. Det görs genom textanalys av slöjdare och deras drivkrafter till att slöjda. LÄS MER