Sökning: "hemtjänstens mål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hemtjänstens mål.

  1. 1. Det du inte kan ska du få hjälp med : Hemtjänstens områdeschefer och deras uppfattningar av de politiska riktlinjerna och av brukarnas efterfrågan

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

    Författare :Ann Johanson; Jenny Järeslätt; [2007]
    Nyckelord :Äldreomsorg; hemtjänst;

    Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: I Halmstad har områdeschefer en mellanposition i den kommunala distributionen av hemtjänst. Studien undersöker hur dessa mellanchefer uppfattar krav eller önskemål från politikerna och från brukarna. Studiens fokusering är brukarnas efterfrågan och de politiska målen för den kommunala hemtjänsten. LÄS MER